Opiekę nad dzieckiem wliczą do emerytury

Mamy, które opiekowały się dzieckiem i korzystały z urlopu wychowawczego przed 1999 rokiem, będą miały ten czas wliczony do stażu pracy.
Urlop wychowawczy
Teraz mamy będą mogły wystąpić do ZUS o doliczenie im okresu opieki nad dzieckiem.

fot. Fot. sxc.hu

Dotychczas praktyka ZUS w kwestii wliczania urlopów wychowawczych była inna. Nie wliczano tego urlopu do stażu. W efekcie pozbawiło to część kobiet prawa do wcześniejszej emerytury.

Przeczytaj też: Kodeks pracy - Dział VIII - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

Warto się odwoływać

Tymczasem 18 maja br. Sąd Najwyższy podjął uchwałę korzystną dla pań. Tę dobrą wiadomość wszystkie kobiety zawdzięczają Jadwidze M. Sąd Najwyższy rozpatrywał jej sprawę. W 2008 roku wystąpiła ona do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury w obniżonym wieku 55 lat. W styczniu 2009 roku Jadwiga M. otrzymała z ZUS decyzję odmawiającą przyznania wcześniejszej emerytury. Wynikało z niej, że w ostatnim okresie przed złożeniem wniosku pani Jadwiga nie podlegała ubezpieczeniu pracowniczemu. Od tej decyzji ubezpieczona odwołała się do sądu okręgowego. Ten oddalił jej odwołanie.

ZUS zarzucał, że do wymaganego do przyznania wcześniejszej emerytury 30-letniego stażu pracy pani Jadwidze brakuje 4 lat. Odliczył okresy, kiedy przebywała na urlopie wychowawczym. W latach osiemdziesiątych przebywała ona na nim ponad 4 lata.

Pani Jadwiga odwoływała się, aż sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. W końcu wygrała. Z uchwały z 18 maja br. Sądu Najwyższego wynika, że: "wykorzystane między 28 stycznia 1972 roku a 1 stycznia 1999 roku okresy bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, a później urlopów wychowawczych, jako okresy ubezpieczenia wynikające z zatrudnienia na etacie, wliczają się do stażu pracy".

Dla ubezpieczonych wyrok SN oznacza, że okres urlopu wychowawczego pomiędzy 28 stycznia 1972 roku a 1 stycznia 1999 roku będzie wliczony do stażu, od którego zależy prawo do wcześniejszej emerytury (wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja br. syg. akt I UZP 1/11).

Mogą starać się na nowo

Panie, które przed 1 stycznia 1999 roku były na urlopie wychowawczym i po raz pierwszy będą się ubiegały o świadczenie albo ponownie złożą wniosek o wcześniejszą emeryturę, będą mogły powołać się na tę uchwałę Sądu Najwyższego.

EWA BRZOZOWSKA-KOWALKA 

Autor: Małgorzata Wąsacz
5komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (5)

JA byłam na urlopie wychowawczym osiem lat na dziecko specjalnej troski i ZUS zaliczył mi tylko sześć lat dlaczego .Urlop był w latach 1984-1992
Kicińska, 28.11.2011, 10:09
Zasady przyznawania emerytur zmieniła wprowadzona 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna. Zgodnie z jej założeniami, wysokość emerytury zależy od sumy składek emerytalnych zgromadzonych przez pracownika podczas całej kariery zawodowej. Zreformowany system emerytalny zakłada, że emerytura ma przysługiwać z dwóch lub trzech źródeł: z ZUS, z OFE [ otwarty fundusz emerytalny ] i ewentualnie z indywidualnego ubezpieczenia. Emerytury na nowych zasadach otrzymają osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku. Ich wysokość nie będzie uzależniona od stażu pracy, ani od długości okresów ubezpieczenia. Będzie przysługiwała kobietom, które ukończą 60 lat i mężczyznom, którzy ukończą 65 lat. To, jaka wysoka będzie emerytura będzie zależało od kwoty kapitału początkowego i sumy składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych na indywidualnym koncie. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku mogły, ale nie musiały zapisać się do OFE. Jeżeli tego nie zrobiły całą emeryturę będzie wypłacał ZUS, a jej wysokość będzie zależała od wysokości kapitału początkowego. Przed 1999 rokiem, chociaż pracodawcy odprowadzali za nas składki do ZUS nie wiadomo było, kto ile odłożył. Wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne wrzucane były do jednego worka. Przyjęto więc, ustalenie kapitału początkowego na podstawie naszych zarobków sprzed 1999 roku. Kapitał początkowy to teoretyczna suma składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych przez nas, przed 1 stycznia 1999 roku tj. przed wejściem w życie reformy emerytalnej. Kapitał początkowy i dodane do niego składki zapisywane na indywidualnych kontach w ZUS stanowią podstawę do wyliczenia naszej przyszłej emerytury. Od tego, ile pieniędzy zarobiliśmy przez całe nasze zawodowe życie będzie zależała wysokość naszej emerytury. Kapitaonyę początkowy ZUS ustala wyliczając hipotetyczną emeryturę, jaka przysługiwałaby nam w dniu 1 stycznia 1999 roku i mnożąc jej kwotę przez średnie dalsze trwanie życia w wieku 62 lat. Średnie dalsze trwanie życia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczono statystycznie dla kobiet i mężczyzn na 209 miesięcy, czyli 17 lat i 4 miesiące. By ZUS obliczył nam kapitał początkowy, musimy zebrać dokumenty potwierdzające nasze zarobki i staż pracy, z podziałem na okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy składkowe to czas, kiedy opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne [ zatrudnienie na etacie lub prowadzenie działalności gospodarczej ]. Okresy nieskładkowe to czas, kiedy składka na ubezpieczenie społeczne nie była odprowadzana [ służba wojskowa, urlop wychowawczy, studia wyższe, dłuższe zwolnienie lekarskie ]. Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów składamy do ZUS wniosek o naliczenie kapitału początkowego. Dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość dochodów muszą być oryginalne. Możemy przedstawić też kserokopie tych dokumentów lub ich odpisy, ale po potwierdzeniu ich notarialnie, a w przypadku osób mieszkających za granicą potwierdzone przez konsula RP. Przy ustalaniu kapitału początkowego nie jest brane pod uwagę ubezpieczenie społeczne rolników ani okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. Nie wlicza się również okresów pełnienia służby: w Wojsku Polskim, w policji [Milicji Obywatelskiej ], w straży granicznej, w służbie więziennej, w Państwowej Straży Pożarnej, w Biurze Ochrony Rządu, w Urzędzie Ochrony Państwa, jeżeli z tytułu tej służby ustalone zostało prawo do emerytury na podstawie resortowych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. Termin ustalony na złożenie dokumentów niezbędnych do obliczenia kapitału początkowego minął 31 grudnia 2006 roku. ZUS jest jednak zobowiązany przyjąć wniosek o ustalenie kapitału początkowego w każdym czasie. Obojętne jest, kiedy ZUS wyliczy nam kapitał początkowy. Na naszym indywidualnym koncie musi go zapisać z datą 1 stycznia 1999 roku. Kwota kapitału początkowego będzie wzrastać poprzez waloryzację.
kaci, 05.05.2012, 07:43
cześć. urodziłam dziecko 12.12.1981roku nie będąc zatrudniona . prace podjęłam dopiero 16.06.1983.czy okres wychowania dziecka może być wliczony do wcześniejszej emerytury ,chociaż nie byłam zatrudniona przez te 1,5 roku?
z góry dziękuję za odpowiedź ;)
....., 26.08.2013, 18:48
Komentarz został usunięty.
Witam
choć tyczy ten temat Pań, mnie też dotyczy,
moja małżonka była w latach 80-tych dwukrotnie na wychowaczym, jest na emeryturze, a więc jak zapis w/w mozna dołącZyć do małżonki.Ktoś napisał, tyczy osób, które po raz pierwszy ubiegają się o emeryturę.
A co z tymi kobietami, które poszły na emeryturę, a ZUS -ik olał te kobiety i nie dołączył ich czasu opieki do wyższej emerytury???
kto odpowie?
kaminskizenon54@gmail.com
Zenon Kamiński, 01.05.2015, 18:59
Witam ! Mam wyliczone przez ZUS 19 lat pracy i 20 dni,według moich obliczeń wychodzi 21 lat i 4 miesiące,chciałabym dowiedzieć się czy okres wychowywania dzieci( urodziłam 4)dolicza się do lat stażu pracy do emerytury.Jestem w wieku przedemerytalnym mam 59 lat.Proszę możliwie o jak najszybszą odpowiedz,ponieważ 23 maja 2014 roku złożyłam odpowiednie dokumenty do ZUS tzn.świadectwa pracy,skrócone akty urodzenia dzieci,oraz zaświadczenie oryginał z KRUS o opłacaniu składek w 2008 roku,obecnie jestem uznana za całkowicie nie zdolną osobę do pracy i jestem na ubezpieczeniu u męża w pracy.Czekam na odpowiedz.Pozdrawiam.Teresa.
teresa1455-1955@o2.pl, 01.08.2014, 10:39

Polecamy