Pracownik na zastępstwo. Jakie ma prawa?

Gdy zachorujemy lub korzystamy z długiego urlopu, na nasze miejsce szef może przyjąć zastępcę.
Umowa na zastępstwo
Z tym samym zastępcą szef może zawierać dowolną liczbę umów

fot. fot. Andrzej Muszyński

Umowy o pracę na czas określony na tzw. zastępstwo osoby nieobecnej stają się bardziej popularne.

Przykładem takich sytuacji jest przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby lub wypadku przy pracy, korzystanie z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i bezpłatnego.

Z ciężarną nie przedłużą umowy

Zasadą jest, że do umowy na zastępstwo stosuje się przepisy o umowach na czas określony. Przy czym istnieje jeden wyjątek. W przypadku umowy na zastępstwo nie stosuje się - tak jak w przypadku innych umów na czas określony przepisów gwarantujących przedłużenie umowy do dnia porodu, gdy termin zakończenia umowy przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Spisz dobrze warunki

Umowa na zastępstwo powinna określać:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce jej wykonywania,
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.
  • Ponadto w umowie należy podać nazwisko oraz funkcje osoby nieobecnej, którą się zastępuje oraz termin zakończenia takiego zatrudnienia.

Z tym samym zastępcą szef może zawierać dowolną liczbę umów. Oznacza to, że nie stosuje się do niej zasady wynikającej z art. 25 (1) kodeksu pracy. Zatem w tym przypadku podpisanie trzeciej umowy na czas określony nie będzie równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

Pensja musi być zbliżona

W umowie należy również ustalić wynagrodzenie zastępcy. Pensja zastępcy nie musi być taka sama jak pensja zastępowanego pracownika. Powinna jednak być zbliżona.

Jeżeli u pracodawcy obowiązują zakładowe przepisy płacowe (regulamin wynagradzania albo układ zbiorowy płacy), wówczas pensja nie może być niższa od najniższego wynagrodzenia wynikającego bezpośrednio z zakładowych przepisów płacowych.

Nie ma więzi z szefem

Regułą jest, że umowa o zastępstwo trwa przez okres równy okresowi usprawiedliwionej nieobecności pracownika zastępowanego. Okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi tylko 3 dni robocze.

W umowie należy ustalić termin zakończenia pracy. W tym celu można podać dokładny termin, z upływem którego kończy się usprawiedliwiona nieobecność zastępowanego pracownika albo określić go ogólnie podając, że umowa rozwiąże się z chwilą powrotu osoby nieobecnej.

Mniej uprawnień

Zatrudnionemu na umowę na zastępstwo nie przysługują wolne, płatne dni udzielane na poszukanie pracy.

Umowa na zastępstwo może rozwiązać się po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Zatem ciężarna zastępczyni nie korzysta z kodeksowej ochrony, zgodnie z którą umowy terminowe albo na ponadmiesięczny okres próbny, które rozwiązałyby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedłużają się do dnia porodu.

Warto wiedzieć, że zastępca ma prawo do korzystania ze zwolnień lekarskich, zwolnień opiekuńczych, a także należy mu się urlop wypoczynkowy na ogólnych zasadach przewidzianych przepisami prawa pracy.

EWA BRZOZOWSKA-KOWALKA

 

 

  

Autor: Małgorzata Wąsacz
0komentarzy

Polecamy