Zasiłek dla bezrobotnego, który stracił pracę za granicą

Jeśli straciłeś pracę za granicą i nie masz możliwości starania się tam o zasiłek, możesz zrobić to w Polsce. Jednak wówczas otrzymasz go w wysokości określonej przez polskie prawo.
budowlańcy
Przede wszystkim osoba, która pracowała za granicą musi posiadać Druk U1 (E301), czyli dokument potwierdzający okresy ubezpieczenia i zatrudnienia.

fot. scx.hu

Przede wszystkim osoba, która pracowała za granicą musi posiadać Druk U1 (E301), czyli dokument potwierdzający okresy ubezpieczenia i zatrudnienia.

Kolejnym krokiem jest rejestracja we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy oraz złożenie wniosku o przyznanie świadczenia.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty zarejestrowania się we właściwym PUP-ie, z zastrzeżeniem że:

1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych (mówi o tym art. 75 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz

2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

  • a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  • b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie spoza UE, państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącym do UE lub państwie niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które ma zawartą umowę ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi; w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
  • h) był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
  • i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy"

Zobacz: Jak wygląda praca w Niemczech

Wnioski o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych w Polsce są rozpatrywane indywidualnie. Liczba decyzji odmownych o przyznanie zasiłku w kraju sięga około 30 procent.

Do transferu zasiłku z zagranicy potrzebny jest dokument (U2), (wcześniej formularz E 303), wydany przez zagraniczną instytucję, która decyduje o przyznaniu zasiłku i która go wypłaca. 

Ewa Pietruszka, Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy w Opolu:
- Przeważająca ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych składanych w Polsce przez osoby pracujące za granicą dotyczy zatrudnionych w Holandii. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że większość tych osób jest zatrudniona za pośrednictwem agencji pracy i nie ma tam stałego miejsca pobytu, a jedynie oferowane przez agencję na czas wykonywania pracy. Tymczasem, żeby starać się o zasiłek dla bezrobotnych, trzeba poświęcić na to trochę czasu już po utracie pracy, czyli bezrobotny musiałby znaleźć sobie lokum na ten czas, a to mu się nie opłaca.

Roman Kus, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich:
- Transfer zasiłku jest o wiele bardziej opłacalny niż staranie się o ten zasiłek w kraju, bo w pierwszym przypadku bezrobotni otrzymują kwoty ustalone przez kraje, w których pracowali. Są one dużo wyższe niż w Polsce, gdzie maksymalna kwota to 761,40 zł brutto wypłacane przez pierwsze trzy miesiące i 597,90 zł przez kolejne. Poza tym transferowane zasiłki są płacone z budżetu kraju, w którym pracowała dana osoba, a nie z polskiego. 

Autor: Edyta Hanszke
Współpraca: Tax Perfecta
4komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (4)

na te Jalumuzne ,najlepiej w Szwecji,tam jest 2 tys. zl/tydzien,tylko bez dzieci bo maja zwichrowane prawo,potrafia odebrac dziecko matce zeby oddac do rodziny zastepczej gdzie rodzicami sa dwaj geje,odbieraja za to ,ze dziecko jest...smutne,albo matka...nadopiekuncza.
., 16.06.2012, 18:14
Komentarz został usunięty.
http://www.greatlouisvuittonbags.com/ louis vuitton handbags
http://www.louisvuittonpursesbags.org/ Louis Vuitton Bags
http://www.louisvuittononlineshops.org/ Louis Vuitton Outlet Store
http://www.officiallouisvuittonzone.net/ louis vuitton outlet online
http://www.hermesoutletus.org/ hermes bags
http://www.cheap-suprashoes.org/ discount supra shoes
http://www.louisvuittonusauks.co.uk/ louis vuitton bags
http://www.louisvuittonpurses-outlets.net/ louis vuitton handbags
louis vuitton handbags, 26.06.2012, 09:24
This unique isabel marant sneakers fad from sneaker isabel marant isabel marant sneaker charge sawing sneaker isabel marant is occurring around the world, not only on isabel marant sneakers through sneakers isabel marant Japan, the isabel marant sneaker guy believed. In my opinion isabel marant sneaker it may isabel marant sneakers turned macvzgypl tiamacvpl out to be a level more potent fad through Japan. It may isabel marant sneakers provide lots of people to view store shopping.Tiggemanns help and advice, with the aid of LiveScience, might be that women should certainly keep isabel marant sneaker clear of mirrors not to mention contrasting with the help of some people -- which means set who replica of this recent Athletic Illustrated sneaker isabel marant Swimsuit Variant not to mention head to can a big mailing choose sneaker isabel marant webpages who approve taken back swimwear along the lines of Net-a-porter and sneaker isabel marant / or Figleaves.
Isabel Marant Sneake, 02.07.2012, 11:43
Sunglasses are available in abundance today mainly as a result of the internet. You can find cheap oakley sunglasses in just about any style and brand imaginable just by doing a simple search online. You can expect to pay anywhere from a few dollars to a few thousand dollars for the top notch sunglasses online. It is very important to know what you are getting though before you decide to order.
The reason it is so important to know what you are paying for is because many websites today offer cheap oakleys Sunglasses that claim to be a certain brand but really are nothing but replicas. It is okay to buy a nice looking replica at discounted prices, but you never want to shovel out top dollar for a nice pair and end up getting a knock off of the real thing.
Oakley Sunglasses, 17.07.2012, 10:47

Polecamy