Dodatek za rozłąkę - komu i kiedy przysługuje?

Za pracę poza miejscem zamieszkania można dostać specjalną premię. Jednak tylko w niektórych zawodach należy się ona ustawowo.
Nie wszyscy pracujący poza miejscem zamieszkania maja prawo do dodatku
Nie wszyscy pracujący poza miejscem zamieszkania maja prawo do dodatku

fot. Jacek Świerczyński

Dodatek za rozłąkę przysługuje z mocy prawa oddelegowanym do pracy w miejscowości innej, niz ta, w której mieszkają: żołnierzom zawodowym, urzędnikom państwowym, funkcjonariuszom celnym oraz sędziom Sądu Najwyższego. Jednak nie tylko oni liczyć mogą na takie dodatkowe świadczenie. Kwestia przyznawania dodatku zależy od zapisów w regulaminie wynagrodzeń, układzie zbiorowym lub bezpośrednio w umowie o pracę.

Z zasady dodatek należy się tym pracownikom, którzy przeniesieni zostali do pracy poza miejscowość stałego zamieszkania lub zakwaterowania, jeżeli byli oni zatrudnieni w miejscowości stałego zamieszkania lub codziennie dojeżdżali z niej do pracy.

Zobacz także: Wypalenie zawodowe - jak można mu zapobiec?

Urzędnikom i funkcjonariuszom przeniesionym czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości, którzy w dniu przeniesienia posiadają członków rodziny, przysługuje ekwiwalent z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania, za każdy dzień przeniesienia, w wysokości 95 procent stawki diety z tytułu podróży służbowej.

Obecnie dzienna dieta dla wysłanych w podróż służbową pracowników wynosi wynosi 30 zł. Do 1 marca tego roku było to 23 zł. W związku z tym żołnierze, urzędnicy, funkcjonariusze celni i inni uprawnieni do otrzymywania dodatku miesięcznie zwiększą swoją pensje o 540 złotych. W firmach prywatnych wysokość „rozłąkowego" zależy jedynie od decyzji szefa.

Zobacz także: Czas pracy - co warto o nim wiedzieć

Zazwyczaj jednak kształtuje się ono na podobnym poziomie jak w sferze budżetowej. Pracodawcy, którzy decydują się na dodatkowe wynagrodzenie dla oddelegowanych do innej miejscowości pracowników, nie muszą potrącać od niego zaliczki na podatek dochodowy. Zasada ta obowiązuje jednak tylko do dodatków, które nie przekraczają dziennie kwoty diety za podróż służbową, dlatego też pracodawcy rzadko przyznają je w większej wysokości. 

Kiedy dodatek nie przysługuje

  • za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • za okres pobytu wszpitalu, w czasie którego pracownik otrzymywał bezpłatne wyżywienie,
  • podczas urlopu wypoczynkowego,
  • za dni zwolnień od pracy udzielonych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów,
  • za okres niezdolności do pracy wskutek choroby, jeżeli wtym czasie pracownik nie przebywał w miejscowości, do której został przezpracodawcę czasowo przeniesiony 
Autor: regiopraca.pl
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

A MARYNARZE DLACZEGO NIE MAJA PŁACONE ROZŁĄKOWEGO ????!!!!!!
Nowak, 23.06.2013, 17:38
A co jeżeli pracuję za granicą a umowę mam podpisaną z polskim przedsiębiorcą budowlanym i otrzymuję wynagrodzenie za tzw. akord. Czy należy mi się rozłąkowe jeśli pracodawca zapewnia mi zakwaterowanie a czas pracy w delegacji wynosi od 5 nawet do 15 tyg
ktoś tam, 05.10.2014, 23:05

Polecamy