Ochrona przedemerytalna nie zawsze działa

Pracodawca może zwolnić pracownika, któremu brakuje kilku lat do emerytury, jeżeli zatrudnia go na czas określony.
Kogo można zwolnić przed emeryturą?
Prawo chroni osoby, które są zatrudnione na czas nieokreślony, natomiast dyskryminuje te, które pracują na podstawie umów terminowych.

fot. CELALTEBER/sxc.hu

Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Pracodawcy coraz częściej zabezpieczają się przed stosowaniem tego artykułu i zawierają z pracownikami umowy na czas określony, które wygasają zanim pracownik osiągnie wiek przedemerytalny. Poza tym pracownicy zatrudnieni na podstawie umów terminowych bardzo często nie zdają sobie sprawy, że nie są objęci ochroną przedemerytalną.   

Jedynie odszkodowanie

Szef może zwolnić starsze osoby zatrudnione na czas określony na takich samych zasadach jak i młodszych współpracowników. Ponadto sąd nie przywróci ich do pracy. W takim przypadku przysługuje im jedynie odszkodowanie - maksymalnie trzy pensje. Sąd może przywrócić do pracy jedynie osoby, które są zatrudnione na czas nieokreślony. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to otrzymają one wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.

Przeczytaj także: Ochrona przedemerytalna szkodzi starszym pracownikom 

Jak z powyższego wynika prawo chroni osoby, które są zatrudnione na czas nieokreślony, natomiast dyskryminuje osoby, które pracują na podstawie umów terminowych. Pracodawcy doskonale o tym wiedzą i starają się to wykorzystać podpisując ze starszymi osobami umowy na czas określony, jednocześnie pilnując, by umowa taka wygasła przed osiągnięciem przez nich wieku przedemerytalnego. 

Zapamiętaj!

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Zobacz również: Praca dla osób 50-plus. Nowe pomysły na etaty dla starszych 

Autor: Krystyna Brzozowska
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

jeżeli w roku 2012 w kwietniu skończyłam 56 lat i nabyłam prawa ochrony przedemerytalnej czy ustawa podpisana w czerwcu 2012 działa wstecz?
szarotka, 22.06.2012, 11:44

Polecamy