Przerwy w pracy. Ile ich przysługuje pracownikowi?

Wszystko zależy od tego, ile godzin dziennie pracuje. Na dodatkowe przerwy mogą liczyć młodociani, niepełnosprawni oraz pracownice karmiące piersią.
Praca przy komputerze
Jeśli przy komputerze pracujemy co najmniej 4 godziny dziennie, to po każdej godzinie przysługuje nam 5-minutowa przerwa.

fot. Fot. sxc.hu

Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 15-minutowa przerwa w ciągu 8 godzin pracy, o ile pracuje co najmniej 6 godzin na dobę.

Choć w przepisach formalnie nie zapisano, że jest to przerwa na spożycie posiłku, to z reguły właśnie w ten sposób pracownicy ją wykorzystują. Dlatego też potocznie zwana jest przerwą śniadaniową. Jest płatna, wliczana do  czasu pracy, ale zarazem też w pewien sposób "regulowana" przez pracodawcę. Zatem  powinna odbyć się o wyznaczonej porze. - Szef zdecydował, że przerwę na śniadanie daje nam o godzinie 9. To w sam raz, bo pracę zaczynamy o siódmej. Tak więc po dwóch godzinach każdy chętnie zje jakąś kanapkę i wypije kubek ciepłej herbaty czy kawy - mówi pracownica firmy produkcyjnej w Osielsku.

Podczas 15-minutowej przerwy pracownikowi nie wolno opuścić terenu zakładu pracy. W razie wypadku, nie będzie on uznany za wypadek przy pracy.

Co istotne, pracodawca musi respektować prawo pracowników do 15-minutowej przerwy w pracy. Nie może np. w regulaminie zakładowym napisać, że taka przerwa nie przysługuje zatrudnionym w firmie.

Niektórzy pracodawcy w praktyce realizują inny zapis kodeksu pracy. A mianowicie dający im prawo do wprowadzenia w firmie  jednej przerwy w pracy niewliczanej do czasu pracy. Wynosi ona maksymalnie 60 minut. W tym czasie pracownik ma spożyć posiłek lub załatwić sprawy osobiste. 

Przeczytaj także: Pracownik nie przychodzi do pracy. Co zrobić w takim przypadku 

Gdy pracujemy przy komputerze

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z 1998 roku, wspomniano również o 5-minutowej przerwie po każdej godzinie pracy przy komputerze. Przysługuje ona pod warunkiem, że dobowy wymiar czasu pracy przy monitorze wynosi co najmniej 4 godziny. Te dodatkowe, krótkie, przerwy pracownik powinien  wykorzystać na wykonywanie innych czynności służbowych.  

Gdy musimy załatwić sprawę w godzinach pracy

Zdarza się, że pracownik zostaje wezwany do stawiennictwa w sądzie czy np. na policji i musi się tam pojawić w godzinach pracy.

W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek na ten czas zwolnić go ze świadczenia pracy. Jednak należy pamiętać o tym, że pracownik nie może samowolnie wyjść z pracy. Musi to wcześniej uzgodnić z pracodawcą. - Firmy prowadzą ewidencję takich wyjść. Zapisywane są one w specjalnych dziennikach - podkreśla Katarzyna Pietraszak, rzecznik Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.

Zobacz także: Urlop na żądanie - komu się należy, kiedy szef może odmówić 

Gdy karminy piersią

Na dodatkową przerwę w pracy mogą liczyć pracownice karmiące piersią, jeśli ich dobowy wymiar czasu pracy wynosi więcej niż 6 godzin. Mają  prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie, na wniosek pracownicy, mogą być udzielane łącznie. Zatem młoda mama może np. godzinę wcześniej wyjść z pracy do domu.

A jeśli świeżo upieczona mama pracuje mniej niż 6 godzin dziennie?

Wówczas przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. Natomiast, gdy w pracy spędza mniej niż 4 godziny dziennie, to w ogóle nie ma prawa do przerwy na karmienie.

Pracownicy młodociani i niepełnosprawni

Przepisy dotyczące przerw w pracy w uprzywilejowanej sytuacji stawiają także młodocianych. Jeśli ich dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny, to pracodawca ma obowiązek wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut.

 Z kolei, na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 2011 roku, pracownikom niepełnosprawnym przysługuje 15-minutowa przerwa w pracy na gimnastykę uprawniającą lub wypoczynek. Prawo do takiej dodatkowej przerwy nie zależy od dobowego wymiary czasu pracy niepełnosprawnego ani od posiadanego przez niego stopnia niepełnosprawności.

Przeczytaj też: Urlop dla poratowania zdrowia - dla kogo, jakie kryteria 

Autor: Małgorzata Wąsacz
0komentarzy