Urlop bezpłatny - kiedy przysługuje i w jaki sposób z niego korzystać

Urlop bezpłatny to czas, kiedy pracownik zwolniony jest z wykonywania obowiązków służbowych.
Urlop bezpłatny - kiedy przysługuje i w jaki sposób z niego korzystać

fot. 123RF

Zasadnicza różnica miedzy urlopem bezpłatnym, a np. urlopem wypoczynkowym jest taka, że ten pierwszy jest urlopem fakultatywnym. Żadna ze stron nie może wymagać od drugiej, by taki urlop został wcielony w życie (pracodawca nie może "zmusić" pracownika do urlopu bezpłatnego, a pracownik nie może na pracodawcy wymusić zgody na jego udzielenie).

Zobacz też: Kiedy pracownik może wziąć urlop bezpłatny? 

Druga istotna kwestia dotyczy składek - w trakcie urlopu bezpłatnego pracodawca nie opłaca za pracownika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie ma takiego obowiązku.

W jaki sposób przyznawany jest urlop bezpłatny

Zgodnie z kodeksem pracy urlop bezpłatny przyznawany jest na pisemny wniosek pracownika.
Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wprawdzie podczas urlopu bezpłatnego umowa o pracę nadal zachowuje swoją moc, jednak stosunek pracy ulega zawieszeniu. Ponieważ pracownik nie świadczy usługi pracy, nie otrzymuje prawa do wynagrodzenia. To zdecydowany minus urlopu bezpłatnego. Korzystny za to jest fakt, że skoro stosunek pracy nie ustaje, podczas trwania urlopu bezpłatnego pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę.

Kodeks przewiduje wyjątkową sytuację, kiedy przewidziane jest odwołanie pracownia z urlopu z ważnych przyczyn. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli urlop bezpłatny przyznany został na dłużej niż trzy miesiące.

Kiedy przyznawany jest urlop bezpłatny

Przyczyny przyznawania urlopu bezpłatnego mogą być różne. Oprócz określonych przyczyn osobistych i innych definiowanych przez prawo pracy, kodeks pracy dopuszcza także sytuacje, gdy urlop przyznawany jest na podstawie przepisów szczególnych. Zdarza się to np. w czasie trwania studiów doktoranckich lub w sytuacji, gdy osoba pełni funkcję radnego, senatora czy posła.

Zobacz też: Urlop wypoczynkowy. Jaki wymiar przysługuje i w jaki sposób jest udzielany 

Urlop bezpłatny przyznaje się także, gdy - za wyrażoną na piśmie zgodą pracownika - pracodawca zleca wykonanie konkretnego zadania u innego pracodawcy, czyli niejako oddelegowuje podwładnego do wykonania zadania w innej firmie. Szczegóły, a zatem m. in. czas takiego "wypożyczenia" pracownika, określa się w osobnym porozumieniu. Co bardzo ważne, w takiej sytuacji okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Urlop bezpłatny dla osób dokształcających się

Szczególnym przypadkiem w kontekście omawianej kwestii jest także sytuacja związana z dokształcaniem się. Urlop bezpłatny przysługuje także pracownikowi, który zdecydował się na zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności. Nie musi mieć to bezpośredniego związku z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych w wykonywanej pracy (w takiej sytuacji, jeśli to pracodawca wysyła pracownika na szkolenia lub kursy, pracownikowi przyznawany jest urlop szkoleniowy lub zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Pracownik zachowuje także prawo do pełnego wynagrodzenia). 

Autor: regiopraca.pl
0komentarzy

Polecamy