Urlop proporcjonalny: kiedy i dla kogo

Gdy podejmujemy pracę w ciągu roku, to nie mamy prawa do całego urlopu.
Urlop proporcjonalny
Przepisy określają także zasady ustalania wymiaru urlopu w sytuacji, gdy rozwiązanie lub nawiązanie stosunku pracy nastąpiło w ciągu roku kalendarzowego.

fot. Fot. sxc.hu

Przepisy określają także zasady ustalania wymiaru urlopu w sytuacji, gdy rozwiązanie lub nawiązanie stosunku pracy nastąpiło w ciągu roku kalendarzowego.

Tak mówi prawo

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, przysługuje mu urlop: 

  • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u niego w roku ustania stosunku pracy (chyba, że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze) oraz 
  • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze: proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca roku) lub proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca roku).

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż ustalony na zasadach podanych powyżej, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio zmniejszonym wymiarze.

Formułę urlopu proporcjonalnego stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż ten, w którym ustał jego stosunek pracy z innym pracodawcą.

Jak liczyć urlop?

Powyższe zasady stosuje się także do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie: 

  • urlopu bezpłatnego, 
  • urlopu wychowawczego, 
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
  • przeszkolenia wojskowego.

Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego danemu pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, a niepełny dzień urlopu - w górę do pełnego dnia.

Przeczytaj również: Urlop wypoczynkowy: ile go dostaniemy? Zależy od stażu pracy

Autor: Małgorzata Wąsacz
Współpraca: Ewa Brzozowska-Kowalka
0komentarzy

Polecamy