Co powinno zawierać świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest jednym z podstawowych dokumentów, które pracownik powinien otrzymać w momencie zakończenia stosunku pracy. Są przypadki, kiedy pracodawca nie musi go wystawiać.
segregatory
Pracownik, który nie otrzyma przysługującego mu świadectwa pracy, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

fot. scx.hu

Niezależnie od sposobu ani okoliczności, w jakich doszło do rozwiązania stosunku pracy, a więc tego, czy pracownik złożył wypowiedzenie czy został zwolniony, należy mu się świadectwo. Wyjątek stanowią jedynie umowy terminowe zawarte po 21 marca 2011 r.

Dotychczas w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje umowę bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej, obowiązek wydania świadectwa pracy uzależniony jest od żądania pracownika.

Zobacz: Jak rozwiązać umowę z pracodawcą

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku umów objętych nowelizacją. - Zgodnie z nowymi przepisami wyjątki dotyczą tylko umów terminowych tj.: o pracę na okres próbny, na czas określony czy czas wykonywania określonej pracy. Bez względu na to, ile z nich zawrzemy z pracodawcą w trakcie 24 miesięcy (poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów) pracodawca jest zobligowany do wydania tylko jednego świadectwa pracy obejmującego wszystkie zakończone w tym czasie stosunki pracy. Tym samym, obowiązek wydania świadectwa pracy powstanie zawsze, gdy po umowie terminowej strony zawierają umowę na czas nieokreślony lub odwrotnie - mówi Karina Włodarczyk, prawnik w Kancelarii Prawnej Trinity Waluga
i Wspólnicy.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

W każdym świadectwie pracy powinny znaleźć się następujące informacje:

  • - okres i rodzaju wykonanej pracy,
  • - zajmowane stanowisko,
  • - tryb rozwiązania stosunku pracy albo okoliczności wygaśnięcia tego stosunku,
  • - ewentualne zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
  • - inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika (liczba dni wykorzystanego w danym roku urlopu wypoczynkowego, okres korzystania z urlopu bezpłatnego czy wychowawczego).

Zobacz: Nie można odmówić wydania świadectwa pracy

Na wniosek pracownika w świadectwie pracy mogą pojawić się również informacje dotyczące wysokości i składników wynagrodzenia za pracę lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

Błędnie wydane świadectwo pracy

W przypadku błędnie lub niekompletnie wypełnionego świadectwa pracy, pracownik może domagać się jego sprostowania w ciągu 7 dni. Jeżeli pracodawca odmówi, pozew zawierający wniosek o sprostowanie można skierować Sądu Pracy.

– Pracownik, który nie otrzyma przysługującego mu dokumentu, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Sprawa może dotyczyć zarówno wydania świadectwa pracy, jak i rekompensaty za szkodę powstałą wskutek nieterminowego wydania lub niewłaściwej treści – dodaje Karina Włodarczyk z Kancelarii Prawnej Trinity Waluga i Wspólnicy.

Ewentualne odszkodowanie przysługuje za czas, w którym pracownik pozostawał bez pracy, jednak nie dłużej niż za 6 tygodni. 

Autor: Edyta Hanszke
Współpraca: Kancelaria Prawna Trinity Waluga i Wspólnicy
0komentarzy

Polecamy