Umowa o pracę na czas próbny – kiedy powinna obowiązywać i na jakich warunkach

W tym tygodniu weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi zapisami, pojawiły się zmiany m.in. w umowach podpisywanych na czas próbnych.
Umowa o pracę na czas próbny – kiedy powinna obowiązywać i na jakich warunkach
Umowa na czas próbny w jednej firmie nie może być zawierana 2 razy z rzędu.

fot. 123RF

Umowa o pracę na czas próbny to czas na dopasowanie. Chodzi o obie strony: nowego pracownika (czy poradzi sobie w nowej pracy, na nowym stanowisku, z nowymi obowiązkami) oraz pracodawcy (on też musi sprostać oczekiwaniom pracownika).

3 miesiące wystarczą

Na swoiste dopasowanie podwładny i szef mają zwykle 3 miesiące. Na tak długo bowiem zazwyczaj jest podpisywana umowa o pracę na czas próbny. Na dłużej nie można. Bywa, że praca na próbę jest podpisywana na krócej, choćby 2 miesiące. Może ją podpisać prawie każdy, z wyjątkiem pracowników młodocianych, czyli tych, którzy skończyli 16 lat, ale nie ukończyli 18. roku życia.

Praca na dobry początek

Umowa taka trwa czasem tyle, co staż. I chociaż staż także stanowi początek współpracy nowego pracownika z firmą, to jednak nie to samo, co umowa na czas próbny. Staże są organizowane przez urzędy pracy i to pośredniak kieruje zarejestrowanego bezrobotnego do firmy na staż oraz mu go opłaca. W przypadku umowy na czas próbny wszystkie koszty pracownicze, w tym dotyczące wynagrodzenia, ponosi pracodawca. Odbywa się to bez udziału PUP. To szef sam wybiera kandydata do pracy.

Poczytaj więcej: Umowa na okres próbny 

Pracownik, jak każdy inny

Osoba zatrudniona na okres próbny, wykonuje takie same zadania, jak wszyscy inni pracownicy zatrudnieni na jednakowych stanowiskach. Ponosi ona również podobną odpowiedzialność za swoją pracę. Okres pracy na próbę wlicza się jej do ogólnego stażu pracy.

W umowie o pracę na czas próbny, podobnie, jak w tradycyjnej umowie o pracę, podane są: miejsce wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia zatrudnienia oraz termin wykonywania pracy (ile miesięcy), zakres obowiązków, wynagrodzenie brutto.

Urlop na próbę

Pracownik zatrudniony na okres próbny ma takie samo prawo do urlopu wypoczynkowego, jak etatowi zatrudnieni. W normalnych warunkach pracownik jest uprawniony do 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego w skali roku. W przypadku umowy na czas próbny, tych dni jest proporcjonalnie mniej. Urlop okolicznościowy (2 dni) oraz na żądanie, pod warunkiem, że masz ku temu poważne powody, tak samo się należy. W tej drugiej sytuacji jednak szef musi wyrazić zgodę. Ma też prawo odmówić udzielenia zgody, jeżeli ma przesłanki.

Pracownica w ciąży

Prawo pracy daje ochronę kobietom w ciąży. Jeżeli taka pracownica podpisała umowę na okres próbny i okazałoby się, że umowa kończy się, gdy kobieta przekroczyła 3. miesiąc ciąży, dostaje ona dodatkową ochronę. To oznacza, że szef przedłuża pracownicy umowę do czasu porodu, chociaż wcześniej strony zakładały, że kobieta będzie pracowała na okres próbny jedynie 3 miesiące. Gdy umowa zostaje automatycznie rozwiązana z dniem porodu, pracownica ma prawo otrzymać zasiłek macierzyński. Nie otrzyma natomiast urlopu macierzyńskiego.

Wypowiedzenie umowy na czas próbny

Gdy nowa osoba nie sprawdzi się, ma przeważnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Tak dzieje się wówczas, gdy okres próbny trwał 3 miesiące. Gdy jednak jest znacznie krótszy, np. pracownik dostał umowę tylko na 2 tygodnie, ma 3 dni wypowiedzenia. Sam może wypowiedzieć umowę, może też to zrobić pracodawca.

Jeżeli natomiast pracownik się sprawdzi w nowym przedsiębiorstwie i praca będzie mu odpowiadała, ma szansę na dalszą współpracę. Umowa na czas próbny się kończy, a zaczyna – umowa o pracę, zazwyczaj na etat (lub jego część). Po czasie próbnym kandydat dostaje zazwyczaj propozycję pracy na czas określony, nieokreślony, rzadziej – na zastępstwo. Jeżeli szef zamierza dać pracownikowi umowę cywilnoprawną, a więc zlecenie czy o dzieło, nie może wcześniej dać do podpisania umowy próbnej.

Po nowemu od 22 lutego

Od tego tygodnia, konkretnie: od 22 lutego, obowiązuje nowelizacja przepisów Kodeksu pracy. Zmiany odnoszą się także do umów zawieranych na okres próbny. Nowością jest tzw. dookreślenie celu. To znaczy: do tej pory paragrafy nie wskazywały, dlaczego dany kandydat otrzymuje umowę na czas próbny. Od teraz natomiast w Kodeksie pracy jest zapis, że umowa o pracę na czas próbny zawierana jest w celu sprawdzenia jego kwalifikacji, umiejętności. Wszystko po to, aby pracodawca przekonał się, czy powinien zatrudnić taką osobę po upływie czasu próbnego.

Nic się nie powtórzy

Zdarzało się w niektórych firmach, że szef zatrudniał na próbę danego pracownika kilka razy. Obecnie takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Przepisy, po zmianach, precyzują tę kwestię. Od teraz ten sam pracodawca nie może wręczyć podwładnemu jednej po drugiej umowie na czas próbny. Ustawodawca dopuszcza natomiast zawarcie umowy w przypadku, gdy dana osoba najpierw była zatrudniona na okres próbny na jednym stanowisku, a później, w tym samym przedsiębiorstwie, otrzymuje propozycję pracy na czas próbny, ale już inną posadę.

To też cię zainteresuje: Ile maksymalnie może trwać umowa na okres próbny 

Może być też tak, że pracownik w tej samej firmie i na tym samym stanowisku będzie miał 2 umowy na czas próbny. Tyle że pod warunkiem: od ustania pierwszej umowy na okres próbny do zawarcia kolejnej minęły przynajmniej 3 lata. Tak określają to znowelizowane przepisy. 

Autor: Katarzyna Piojda
0komentarzy

Polecamy