Przeliczanie emerytury. Komu opłaca się o to starać?

Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki.
zlote
ZUS nie będzie miał podstaw do przeliczenia emerytury, jeśli nie przedstawimy mu żadnych nowych dokumentów.

fot. scx.hu

Przeliczenie emerytury, to ponowne obliczenie wysokości już przyznanego świadczenia. Ponowne obliczenie wysokości może być skutkiem, np. zgłoszenia wniosku o doliczenie nieuwzględnionego okresu ubezpieczenia lub o obliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem innych zarobków, niż te, które wskazano przy ubieganiu się o emeryturę.

Wskutek przeliczenia może nastąpić zmiana wysokości świadczenia, do którego osoba zainteresowana była już uprawniona.

Przypadki, w których możliwe jest przeliczenie emerytury, określa ustawa.

Zobacz: Prezydent Polski proponuje ostrożne wprowadzanie zmian w systemie emerytalnym

W odniesieniu do emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach (tj. z uwzględnieniem stażu emerytalnego, zarobków i kwoty bazowej), przeliczenie oznacza na przykład możliwość:

  • doliczenia okresów przebytych przed przyznaniem emerytury (np. emeryt odnalazł dokumenty, potwierdzające pracę w okresie nie uwzględnionym przy obliczaniu emerytury),
  • doliczenia okresów przebytych już po przyznaniu emerytury (w przypadku pracujących emerytów możliwe po zakończeniu kwartału kalendarzowego, a po ustaniu ubezpieczenia - w każdym czasie),
  • przeliczenia podstawy wymiaru, z uwzględnieniem zarobków uzyskanych zarówno przed, jak i po przyznaniu emerytury, z tym że możliwość tego przeliczenia uzależniona jest od spełnienia warunków ściśle określonych w ustawie emerytalnej.

Zobacz: Komu opłaca się przeliczyć emeryturę

Każdy emeryt, który odnalazł jakieś dokumenty, albo pracował po przyznaniu emerytury może zgłosić wniosek o przeliczenie, natomiast ZUS przeliczy emeryturę tylko w takim przypadku, w którym powstały okoliczności uzasadniające to przeliczenie.

Jeśli więc nie zostaną przedłożone żadne nowe dokumenty - ZUS nie będzie miał podstaw do przeliczenia emerytury.

Szczególny przypadek, w którym nie trzeba niczego przedkładać, dotyczy sytuacji, w których osoba uprawniona do emerytury przyznanej przed 2009 r. nie miała dokumentów potwierdzających wysokość zarobków uzyskanych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, a zarobki z tego okresu zostały przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru.

Przed 2009 r. w takim przypadku przyjmowane było wynagrodzenie "zerowe".

Począwszy od 1 stycznia 2009 r. przyjmuje się wynagrodzenie minimalne. Osoby, które dotychczas nie zgłosiły wniosku o "zamianę" wynagrodzenia zerowego na minimalne, mogą to zrobić w każdym czasie.

Przeliczenie świadczenia odbywa się na wniosek zainteresowanego. We wniosku należy wskazać, o co się ubiegamy oraz dołączyć dokumenty, uzasadniające naszą prośbę (np. świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, formularz ZUS - Rp 7 itd.).

Zobacz: Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów w 2013 roku.

Istotą przeliczenia świadczenia jest podwyższenie jego wysokości. Jeśli jednak zdarzyłoby się
tak, że wskutek przeliczenia obniżyłaby się wysokość emerytury - ZUS będzie wypłacał świadczenie w wysokości dotychczasowej, ustalonej przed dokonaniem tego przeliczenia. 

Autor: Edyta Hanszke
0komentarzy

Polecamy