Świadczenie przedemerytalne lepsze od nowych emerytur częściowych

Rząd na razie nie zamierza likwidować świadczeń przedemerytalnych.
Emerytura częściowa
Zdaniem OPZZ pracownicy nie będą korzystali z emerytur częściowych, będą woleli wybrać świadczenie przedemerytalne.

fot. antreyuzu/sxc.hu

Od 1 stycznia 2013 roku zmienią się zasady przechodzenia na emeryturę. Docelowo kobiety i mężczyźni będą przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat. Jednakże rząd przewiduje dla osób chcących szybciej zakończyć aktywność zawodową tzw. emerytury częściowe. Kobieta będzie mogła otrzymać takie świadczenie, jeśli ukończy 62 lata oraz posiada co najmniej 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Z kolei panowie będą mogli skorzystać z takiego rozwiązania, gdy osiągną 65 lat i 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Warto wiedzieć, że wysokość emerytury częściowej będzie wynosić zaledwie 50 proc. przyszłej emerytury.

Zdaniem OPZZ pracownicy nie będą korzystali z emerytur częściowych, będą woleli wybrać świadczenie przedemerytalne. Rząd nie planuje likwidacji tych świadczeń. Warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego są łagodniejsze od warunków uzyskania emerytury częściowej. 

Przeczytaj także: Emerytura częściowa - sprawdź, kiedy możesz z niej skorzystać 

Kto może starać się o świadczenie przedemerytalne?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 

2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
 

3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

Zobacz również: Głodowe emerytury, czy praca do 67 roku życia 
 

4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn

Przeczytaj również: Rząd każe pracować do 67 roku życia. Tylko gdzie? 

Autor: Krystyna Brzozowska
3komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (3)

A right set of footwear will be glamour women's crucial products. Proper boot attire, designed the best physique, increase the office self-assurance, can easily permit the elegance will be remarkable. Described the following, the particular several basic principles regarding collection of shoes or boots,
Coach Outlet Online particularly ease and comfort, pick shade, substance, washing and also servicing. Desire why these rules enable you to locate favored shoes or boots.
1. Ease and comfort goal
Functioning extended stays desire a excellent couple of secure shoes or boots enclosed. If the ft . is not any more time certain from the oppressed, permit there is a hundred or so pct self-assurance. As a result, assistance to get inside the mid-day, any time toes are usually a bit extended, it's going to choose the beloved Coach Outlet shoes or boots to be able to use. Any time test use feel the particular "first foot" experience, need to feel safe, simply no strain. Furthermore, the particular offer ft . comparison specific particular person, satisfy secure and also pleasure regarding shoes or boots, an individual should to get many twos.
a couple of. Fairly neutral shades desired
Coach Outlet Stores Shoes or boots regarding steer clear of you should could be the many bright-colored shade started to be systemic areas, neuter shade (for instance african american, dull, cream-colored, brownish, yellowish) can easily match up together with many shades regarding Coach Factory Outlet garments, often be the most effective spouse regarding business office member of staff.
3. Really like buckskin substance
Dermal shoes or boots are usually without doubt job females desired. Buckskin shoes or boots together with take in perspire, breathable, will give any ft . adequate inhaling area, Coach Outlet Online shoes or boots are usually secure to be able to use, seems extremely feel, absolutely a lot better than the particular material designs, counterfeit buckskin as well as other components.
some. To keep up the most effective designs
Exterior any active evening, shoes or boots are usually unavoidably infected together with soil. Move residence just after the particular tidy up, wash the particular Coach Outlet Store boot enhance, and also utilize the newspapers to help keep the particular boot molds. Specific substance buckskin shoes or boots will need a lot more added attention, for instance chamois buckskin shoes or boots can not utilize damp material to be able to wash, as well as the program remember to brush to completely clean.
Coach Outlet Online, 27.06.2012, 06:44
Christian Louboutin
Louis Vuitton
Louis Vuitton
longchamp
Louis Vuitton
longchamp
longchamp, 30.07.2012, 10:43
http://www.coachoutletsonline-purse.net/ Cheap Coach Bags
http://www.coachfactorybag.net/ Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletpursea.com/ Coach Handbags Outlet
http://www.coachsoutlets-canada.com/ Coach Outlet Canada
http://www.coachoutlets2u.net/ Coach Outlet Online
http://www.get-coachoutletonline.com/ Coach Outlet
http://www.coachoutletusonline2012.org/ Coach Outlet USA
http://www.louisvuittonpurseoutlet-s.net/ louis vuitton handbags
http://www.coachfactorystoresa.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletusashop.net/ Coach Outlet Online
http://www.buycoachoutletsinfactory.net/ Coach Factory Outlet
Coach Outlet Online, 31.07.2012, 03:18