Ustawy

 • KODEKS PRACY 2018 - TEKST JEDNOLITY (MARZEC 2018)

  02.03.2018
  21komentarzy
 • Kodeks pracy - Dział I - Przepisy ogólne

  01.01.2018
  0komentarzy
 • Kodeks pracy - Dział II - Umowa o pracę

  01.01.2018
  5komentarzy
 • Kodeks pracy - Dział III - Wynagrodzenia

  01.01.2018
  0komentarzy
 • Kodeks pracy - Dział IV - Obowiązki pracodawcy i pracownika

  01.01.2018
  4komentarzy
 • Kodeks pracy - Dział V - Odpowiedzialność materialna pracowników

  01.01.2018
  3komentarzy
 • Kodeks pracy - Dział VI - Czas pracy

  01.01.2018
  1komentarzy
 • Kodeks pracy - Dział VII - Urlopy pracownicze

  01.01.2018
  16komentarzy
 • Kodeks pracy - Dział VIII - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

  01.01.2018
  2komentarzy
 • Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych

  01.01.2018
  5komentarzy