Praca dla osób 50-plus. Nowe pomysły na etaty dla starszych

Pieniądze za opiekę nad wnukami, doradcy zawodowi w urzędach pracy, rozliczani z efektów - rząd chce ratować program dla osób starszych.
Rząd chce wprowadzić nowy program zachęt do zatrudniania osób starszych.
Rząd chce wprowadzić nowy program zachęt do zatrudniania osób starszych.

fot. audreyutzu/sxc.hu

- Program „Solidarność pokoleń" dał mizerne efekty – przyznał premier i zapowiedział, że chce włączyć związki zawodowe w prace związane z aktywizacją i przekwalifikowaniem się osób po pięćdziesiątym roku życia. Za tymi deklaracjami miałyby pójść pieniądze dla związkowców.

Działacze są sceptyczni.

– Sytuacja związana z zatrudnianiem osób starszych w perspektywie najbliższych lat nie budzi nadziei. O ile znane są prognozy demograficzne ludności, to wszelkie przewidywania dotyczące kształtowania się liczby miejsc pracy, są zwyczajną hochsztaplerką – mówi Bogdan Grzybowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Prognozy: mniej etatów

Wskazuje, że w dokumencie „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju: Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności" w części dotyczącej Kapitału Ludzkiego zapisano: „W perspektywie kolejnych lat kurczeniu się populacji towarzyszyć będzie prawdopodobnie zmniejszanie się liczby miejsc pracy".

Szczególnie alarmująca jest malejąca od 2008 roku liczba ofert zatrudnienia. – Jeżeli wówczas przeciętna liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 152 tysiące, to już w roku 2010 zaledwie 69 tysięcy. Z tego powodu liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy zwiększyła się od 2008 roku prawie trzykrotnie, proporcjonalnie zmniejszyły się szanse znalezienia pracy – oblicza Bogdan Grzybowski.

Zdaniem związkowca rozwój technologii i Internetu ułatwia życie, ale też zmienia rynek pracy. I to wcale nie na lepsze. – Zamiast stabilnych i dobrze płatnych etatów w fabrykach, pojawiają się wyżej płatne, ale mniej liczne i niestabilne miejsca pracy. Innowacyjne technologie prowadzą do całkowitego wyeliminowana wielu stanowisk. Te procesy przynoszą jeszcze jedną zmianę: rosnące rozwarstwienie i konkurencję wewnątrz zawodów – wyjaśnia.

To idiotyzm!

Jak temu przeciwdziałać? – Stworzyć i realizować prozatrudnieniową strategię wzrostu gospodarczego. Ważna jest aktywna polityka dotycząca rynku pracy. Należy natychmiast zaprzestać jej ograniczania – przestrzega Bogdan Grzybowski. – Przy tak dużym bezrobociu idiotyzmem jest zamrażanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych właśnie na ten cel.

Związkowcy wskazują na konieczność przeprowadzenia zmian systemowych i wypunktowują obecne braki: Nie istnieje w Polsce spójny system uczenia się i poprawiania swoich kompetencji zawodowych dla ludzi ze średniego i starszego pokolenia. Nie ma zadowalającego poziomu subsydiowania zatrudnienia osób starszych – niższa wydajność pracy starszego pracownika musi być w pewien sposób rekompensowana dla przedsiębiorcy. Niezbędne jest wsparcie ze środków publicznych kosztów doszkalania starszych pracowników w ramach przedsiębiorstwa.

Co więc proponują związkowcy? – Promocję zatrudnienia pracowników po 50-tym roku życia, dostosowanie warunków zatrudnienia do ich potrzeb, uelastycznianie czasu pracy dla nich – wymienia Bogdan Grzybowski.

Aby program wreszcie zadziałał, należy również wprowadzić strategię zarządzania wiekiem, profilaktykę zdrowotną, ograniczyć czynniki zniechęcające osoby niepełnosprawne do podejmowania pracy – to będą te kierunki, które pozwolą na znaczne zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób starszych.

Co na to pracodawcy?

– Program „Solidarność pokoleń" niósł ze sobą wielkie nadzieje, jednak jego efektywność nie jest zadowalająca – zgadza się ze związkowcami Monika Zakrzewska, ekspertka PKPP Lewiatan. – Zawiera działania aktywizacyjne, ale nie ustalono wskaźników zwiększających zatrudnienie osób z kategorii 50+ i to spowodowało, że mimo zaangażowania dużych środków finansowych, poziom zatrudnienia wzrósł jedynie o 2 proc.

Zdaniem ekspertki, niska efektywność przeprowadzanych w ramach programu szkoleń prawdopodobnie jest związana ze złym zdiagnozowaniem potrzeb.

– Po części wynika to z pewnością z braku odpowiedniej liczby wykwalifikowanych doradców zawodowych zatrudnionych w urzędach pracy. Aktywizacja starszych osób wymaga kompleksowego rozpoznania barier i braków, które należy wyeliminować bądź przezwyciężyć aby doprowadzić do zatrudnienia – tłumaczy Monika Zakrzewska.

Pracodawcy zwracają uwagę na inne problemy związane z zatrudnianiem pracowników 50+ niż działacze związkowi. W ich przekonaniu konieczne jest zwiększenie liczby odpowiednio wykwalifikowanych doradców zawodowych i pośredników pracy oraz wciągnięcie do współpracy prywatnych firm aktywizujących bezrobotnych. Ma to umożliwić objęcie wszystkich osób poszukujących pracy indywidualnymi programami aktywizacji. Wynagrodzenie dla urzędów pracy i agencji powinno być uzależnione od ich skuteczności, a nie jak obecnie od liczby bezrobotnych. I dopiero po właściwym rozpoznaniu potrzeb należy wybrać stosowne szkolenia, które byłyby dofinansowane.

Ważnym problemem jest opieka nad osobami zależnymi (a także dziećmi), którą w wielu przypadkach są obciążone osoby starsze, przez co często są zmuszone do ograniczenia pracy zawodowej. Remedium na to ma być wprowadzenie „bonów opiekuńczych" i zwiększenie dofinansowania opieki nad dziećmi i wnukami oraz osobami niesamodzielnymi. – Ci, którzy się nimi zajmują, powinni otrzymywać wynagrodzenie na poziomie dofinansowania żłobka lub domu opieki społecznej. Stanowiłoby to źródło utrzymania dla wielu osób, w większości kobiet w wieku przedemerytalnym, które często zajmują się wnuczkami oraz niesprawnymi starszymi członkami rodziny. Jednocześnie rozwiązywałoby to problem braku żłobków i domów opieki – przekonuje Monika Zakrzewska.

Polska w ogonie Europy. Za nami tylko Malta

„Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" został przyjęty przez rząd w 2008 r. Zakłada z jednej strony rozwiązania zachęcające do zatrudnienia osób w wieku 50+ przez przedsiębiorców. A z drugiej strony – sprzyjające poprawie kwalifikacji, umiejętności i efektywności pracy tych osób.

„Solidarność pokoleń" ma doprowadzić do osiągnięcia w perspektywie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50 proc., określonym w Strategii Lizbońskiej. Polska w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej w najniższym stopniu wykorzystuje potencjał osób po 50-tym roku życia na rynku pracy. Spośród wszystkich krajów UE wyprzedzamy pod tym względem tylko Maltę. Realizując założenia Strategii Lizbońskiej, kraje Unii Europejskiej (UE-15) podejmowały szereg działań sprzyjających zatrudnieniu osób w tym wieku. Dzięki temu w ciągu ostatnich 10 lat wskaźnik zatrudnienia dla tej grupy osób wzrósł o niemal 8 punktów procentowych, z 35,7 proc. w 1997 r. do 44,9 proc. w 2007 r. W analogicznym okresie w Polsce wskaźnik ten spadł o niemal 6 punktów procentowych, z 33,9 proc. w 1997 do 29,7 proc. w 2007 r. Intensywne działania w celu odwrócenia tego trenu miały zostać podjęte do 2015 r., gdy Polska jest największym beneficjentem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Twórcy programu zaznaczają, że często błędnie uważa się, że wcześniejsza dezaktywizacja pracowników tworzy miejsca pracy dla młodych. Zjawisko to prowadzi do zwiększania kosztów pracy związanych z rosnącymi składkami i podatkami, co oznacza, że liczba oferowanych miejsc pracy spada, a w konsekwencji – spada także zatrudnienie w grupie osób do 25 roku życia. W efekcie, młodsze pokolenie jest obciążone w istotny sposób finansowaniem transferów ukierunkowanych na osoby, które zakończyły swoją aktywność zawodową. 

Katarzyna Hejna

Autor: regiopraca.pl
62komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (62)

Program 50+ to doskonałe źródło dochodów dla firm "szkolących" i urzędników mogących wykazać się aktywnością. Brałem udział w takich zajęciach ( sam się na nie zapisałem) i tak to oceniam z perspektywy czasu. Może źle wybrałem kierunek , ale przecież sam wybrałem ;-(
pozdrawiam wszystkich 50+
50+, 26.03.2012, 19:49
Ludzie opamiętajcie się ludzi pracujących fizycznie nikt nie przyjmie do pracy po 5o- tce bo każdy uważa że są za staży i nieważne doświadczenie .Mam 49 lat i wszędzie jestem za stara.I niema przeproś.Tu żadne szkolenia nie pomogą.
SZczygieł, 28.03.2012, 18:19
dokładnie tak samo,
miroslaw.m202, 09.04.2012, 19:01
Mnie po 50 do pracy w banku nikt na pewno nie zatrudni. Tusk i jego ekipa buja w oblokach
jareckii, 17.04.2012, 10:21
Szczera prawda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gość, 27.04.2013, 12:57
Zgadzam się z tobą na ludziach bez pracy zarobią cwaniacy!!!
SZczygieł, 28.03.2012, 18:29
dokładnie tak samo I URZĘDASY i nic nie warci,
miroslaw.m202, 09.04.2012, 19:03
Dokładnie tak jest. Totalna porażka. Zmarnowane państwowe pieniądze. Pracę mają Ci co szkolą.
Nowak, 26.04.2012, 11:45
...program 50+ tylko dla pracowników budżetówki. Cała reszta nie ma szans..
emil, 26.03.2012, 21:55
Brałam juz udział w tego typu kursie, ale żadnej oferty pracy dla osób 50+ w Słupsku nie ma i nie będzie, mam studia wyższe i ciągle chodzę na różne kursy, ale nikt z takim peselem nie chce nawet przyjąć na próbę, jedynym rozwiązaniem pozostaje tylko własna działalność i na to powinny iść wyłacznie pieniądze z projektów unijnych
Mona, 27.03.2012, 12:58
Chętnie zatrudnię takie osoby, jak również osoby młodsze. To potencjał praktyki i doświadczenia. Czekam na kontakt.
jarek.kras@interia.eu
Jarosław K, 27.03.2012, 14:38
na czym ta praca miała by polegać???
gość, 27.03.2012, 20:08
szczegóły http://miastko.swistek.pl/przedstawiciel-ubezpieczeniowo-finansowy_12960...
gość07, 17.07.2012, 15:50
na czym ta praca miała by polegać???
gość, 27.03.2012, 20:09
Napisz konkretnie jaką prace proponujesz i gdzie
SZczygieł, 28.03.2012, 18:23
Jaka praca? Co miałabym robić?
serzysko, 13.11.2012, 10:20
BZDURY-50 plus nie chcą takich,bo w tym wieku mają prawo sie różne choroby czepiać organizmu,a w Polsce lecznictwo mamy jakie mamy,a zakłady pracy L4 nie tolerują-przedewszystkim tu musi nastąpic zmiana.Dbanie o komfort zdrowotny pracownika.Praca powinna być dla wszystkich po 50siątce też trzeba JEŚĆ.
prawda , 27.03.2012, 14:43
Nieprawda, od 50-ki do 67 lat już nie trzeba jeść można tylko pić zdrową z mikroelementami i witaminami wodę źródlaną - jeżeli mieszka się w niedalekiej odległości od źródełka. Od jedzenia jest cholesterol i inne przypadłości a ślużba zdrowia nie potrafi leczyć. Oto korzyści z ustaw w naszym kraju. Są jeszcze inne bezsensowne ustawy dla ludzi pracy bez pracy.
Ja, 24.09.2012, 21:59
ciekawe jak długo można by funkcjonowć na wodzie żródlanej.Proszę spróbować to samemu.:((((
gość, 27.04.2013, 12:52
ciekawie to wyglada w perspektywie pracy do 67 roku zycia
gosc, 27.03.2012, 16:46
Pani ekspert nie zna realiów, na jednego pośrednika w Europie zachodniej przypada od 100 do 150 bezrobotnych, w Polsce od 1200 do 1500 bezrobotnych., Żeby ten pośrednik nie spał, starał się jak mógł to po trzech dniach będzie leczony w psychiatryku. A po drugie Pani ekspert z Lewiatana, niech Pani najpierw zapłaci godnie swoim pracownikom.
Malinowski, 27.03.2012, 17:32
Co po tych szkoleniach jak i tak pracy nie ma ,a kasę dostaną tylko szkoleniowcy.Ci tzw. eksperci bazujący na statystykach , z tego co widzę coraz bardziej oderwani od rzeczywistości!
Wal, 27.03.2012, 18:00
Przed 60 -tka nikt nie chce zatrudniac ,jesli ktos mowi inaczej to klamie.
wisniewska, 28.03.2012, 06:33
dlaczego fotka jest 80-plus
Jefff, 27.03.2012, 18:47
ansz, 22.10.2012, 11:15
Pomysły pracodawców,opisywane w tym artykule to/ w przenośni/rak,który toczy polską rzeczywistość.Ci wszyscy doradcy,prywatne firmy doradzające, itp. w temacie jak wspomóc program 50+ to tylko nowe koszty i zatrudnienie dla tych co i tak nic nie zrobią.Najrozsądniej będzie wydać te pieniądze na tych dla których pracy po prostu nie ma i nie będzie.
IWOLO, 27.03.2012, 21:51
To prawda najlepiej jest przyjąć młodą wykształconą,ze stażem,tylko pytanie,gdzie ta młoda ma staż wyrobić,bez obrazy ale w łóżku przedsiębiorcy,który chce ją zatrudnić.................................................................................................................................................................
SZUMIŁO, 27.03.2012, 22:06
wiele firm ogłasza nabór a co do czego przyjmuje osoby już umówione, tylko po co ta cała szopka i mydlenie oczu, dają ludziom fałszywą nadzieję i zabierają czas. Jak to w Polsce, obiecanki cacanki a głupiemu radość.
jolka, 27.03.2012, 22:35
poszukuje pracy na wyrobienie 2 par okularow i pampersow bo mi czasem ucieka mocz przy kaszlu na masc rozgzewajaca moze w kancelari tuska bo tam dobrze placa lub gdzies w rzadzie bo tam moge pracowac do 90 tki przyniose pampersa z soba zmienie podczas przerwy i o co tyle lamentu ludzie do pracy......
szesciesieciolatka, 28.03.2012, 09:02
To prawda ,że osoby sa już wcześniej po znajomości ustawione.Znajomy był w klawiszowie ,ale z tego wszystkiego zrozumiał ,że to tylko tzw. szopka osoby były już wybrane
kowalski, 16.04.2012, 09:24
Z wszystkich kursów dokształcających najbardziej korzystają ci , co je prowadzą, zarabiając na nich .
ja 57, 28.03.2012, 11:03
Wyszyscy macie racje , że na programach 50+ zarabiają tylko szkoleniowcy, a pieniądze za środków unijnych w ramach kapitał ludzki też idą na bzdety np osoby szkolące się otrzymują z tych funduszy torbę w której jest segregator z czystymi kartkami, notes i długops. Kto chce się szkolić znajdzie sobie we własnym zakresie jakiś zeszyt i długopiś aby zapisać te wiadomości
ewa budna, 28.03.2012, 11:27
Pracuję w dużej firmie i do moich obowiązków należy naliczanie zasiłków chorobowych i jest nie prawdą, że osoby po 50 częściej przynoszą zwolnienia lekarskie niż młodzi. Pracownik po 50 jak jest przeziębiony albo idzie do szpitala na 3 dni to zazwyczaj bierze urlop a młodzi dwudziestoparoletni pracownicy biurowi ciągle przynoszą zawolnienia na 2-3 dni.
ewa budna, 28.03.2012, 11:37
Chętnie zatrudnię takie osoby, jak również osoby młodsze. To potencjał praktyki i doświadczenia. Dotyczy to osób z byłych województw koszalińskiego, słupskiego i pilskiego. Kontakt: jarek.kras@interia.eu
Jarosław K, 29.03.2012, 00:17
Jestem z Poznania i mam 53 lata ,pilnie szukam pracy jezeli byla by mozliwosc uczciwej pracy chetnie ja podejme.Pozdrawiam
kapola, 03.10.2012, 21:03
Chętnie podejmę u Pana pracę może być woj.pilskie dot jarek kros@interia.eu
marek gardecki, 31.10.2013, 20:14
mam średnie wykształcenie duże doświadczenie zawodowe,aktuane orzeczenie o lekkim Stopniu Niepełnosprawności,mieszkam w Poznaniu i chcę pracować.
Wysłałam już dziesiątki CV i nic.....................
Ewa Horemska, 09.08.2014, 22:35
Jak zwykle bezczelna Main-steamowa PO-mrocznościowa ściema. Jaka praca DLA KOGO. Nie ma pracy dla młodych więc jakim prawem będzie dla starych. Jedyne wyjście to pucz wojskowy i junta. Problem w tym kto tego dokona. Kto zorganizuje miliony wynędzniałych biednych PO-laków
realny mick, 14.06.2012, 18:58
... to 2 tygodnie pierdołowatych wykładów o niczym....oczywiście finansowane przy współudziale UE. Niestety nie zdołałam dowiedzieć się kto jest ostatecznym organizatorem.
Rzecz w tym, że oni za uczestnictwo w tym badziewiu płacą. To się naywa ::stypendium::. Krew mnie zalała, kiedy to usłyszałam. Zarabiają na tym "szkoleniowcy", jakaś badziewna fundacja i ... kursanci, choć zapewne najmniej. Tak się wyrzuca nasze pieniądze.
UWAŻAM ŻE TO SKANDAL.
Oczywiście po kursie wiesz zero więcej i nie masz dalej żadnej roboty.
Ten artykuł i tak jest sensowniejszy niż kity, które nam sie wstawia w tv i innych mediach.
Ja jestem w tragicznej sytuacji i chciałabym popełnić samobójstwo. Bo życie w nędzy i na garnuszku rodziny jest dla mnie wyjątkowo upokarzające. Niestety Bozia nie dała mi talentu handlowca, biznesłumenki itp. zostaje mi powiesić się tylko. Ale tego nie zrobie, bo normalnie boje sie bólu i nie mam dość odwagi. nawet prochów do wykonania śmierci nie moge sobie kupić, bo przecież trzeba ratować każde życie, więc żaden lekarz mi nie przepisze. A ja sie pytam - po co mam dalej żyć?? żeby zdychać z głodu? w upokorzeniu? Tak wygląda godne życie w Polsce dla starych ludzi.
Proponuje zlikwidować wszystkie cyniczne organizacje, które rzekomo mają pomagać, a de facto kradną masze pieniądze.
I proponuje wprowadzić do aptek zestaw pod nazwą "odchodze". Wszyscy na tym skorzystają. Sponiewierani starzy i nasze kochane państwo - bo nie będzie już miało zmartwienia co z nami robić. I jak statystyki będą pięknie wyglądały :-)
Ewa z warszawy, 24.06.2012, 14:16
A ja mam pomysł dla seniorów. Kilku już skorzystało a część zastanawia się nad moją propozycją. Praca dla osób z b. woj. koszalińskiego i słupskiego.
Szczegóły: jarek.kras@interia.eu
J.Krasnodębski, 28.06.2012, 11:36
Totalna bzdura po 50-tce nikt juz nie przyjmie do pracy w tym kraju.Bezrobotni po 50-tce muszą się zjednoczyć i wywalczyć sobie prawo do eutanazji bo w tym kraju itak nie mają szansy na życie a dlaczego jeszcze umierać w nędzy na śmietniku?PO zniszczyło kraj,ludzi,to największy wróg narodu Polskiego.
Stary, 21.07.2013, 21:14
Panie Jaroslawie, Proszę o kontakt na mail aniapg@ o2.pl. czy Pana propozycja dotyczyć mogłaby rówież Łodzi? Tu jest poprostu "czarna dziura" dla wyksztalconych kobiet koło 50tki bez układów,które chciałyby zachować poczucie godności. Z tego co piszą osoby z innych miast _ wszędzie jest ta sama fikcja. INFORMACJE O PRZECIWDZIALANIU BEZROBOCIU 45-50 PLUS PRZYPOMINAJĄ STARY DOWCIP. (NIe w Nowym Yorku a w Moskwie, nie samochody a rowery, nie rozdają a kradną)Bardzo prosze o kontakt mailowy lub tel. 72826_3262.
Pozdrawiam Anna Patura
Anna Patura, 25.01.2015, 20:35
Proponuję pomysł dla seniorów. Kilku już skorzystało a część zastanawia się nad moją propozycją. Praca dla osób z b. woj. koszalińskiego i słupskiego.
Szczegóły: jarek.kras@interia.eu
J.Krasnodębski, 28.06.2012, 11:36
ust before purchasing a pair of sheepskin boots, you are proposed to make sure you have known the next aspects. adidas football boots Real sheepskin looks rather organic. You sense supple even though touching it. But it will under no circumstances appearance shiny or straight. Sometimes it even feels a very little crumpled. Of program, this will not influence its seem. You will by no means obtain its drapes except taking a closer ADIDAS PREDATOR LZ TRX FG appearance. ADIDAS ADIPURE 11PRO So enlarge pics presented on the web site in advance of adding it into your browsing cart. cheap beats by dre One more method assuring you to get genuine UGG boots is getting them at authorized outlets. ADIDAS ADIPOWER PREDATOR Or take a glimpse at suggestions from other clients. A respectable site is quick to be discovered in this way. cheap football boots The last assistance is ADIDAS ADIPURE IV getting to know the return and adidas Predator LZ SL Black Electricity Infrared trade policy provided on the internet site.
adidas football boots, 19.07.2012, 11:41
http://www.coachoutletpursea.com/ Coach Purses Outlet
http://www.coachoutletsonline-purse.com/ Cheap Coach Purses
http://www.coachsoutlets-canada.com/ Coach Outlet Online
http://www.coachfactorye.org/ Coach Factory
http://www.coachoutlets2u.net/ Coach Outlet Store Online
http://www.getscoachoutletonline.com/ Coach Outlet Online
http://www.louisvuittonpurseoutlet-s.com/ louis vuitton purses
http://www.coachoutletusonline2012.net/ Coach Outlet Online
http://www.coachfactorystorea.org/ Coach Factory
http://www.coachoutletusashop.com/ Coach Outlet
http://www.buycoachoutletsinfactory.com/ Coach Outlet
Coach Outlet Online, 24.07.2012, 04:35
Summer has gradually exposed its fiery character, while from the street the archaized wind brings a thread of the fresh air in the late., the eternal classic styling now put the Buddha be visible before the eyes, coach authorized website fashion all-match quality creates your own elegant personality for you. Summer is T station that trendsetters show their beautiful figure and grade. Whether it is a love fashion girl, or a monster who is skilled with assortion ", they always have a few love coach outlet bag.But buying that several Coach bags each season would be too easy to produce same bag. It is too embarrassing!So this time our coach outlet online and coach outlet store will specially introduce some fashion and not easy "bump" coach bags to you.coach outlet website.
coach outlet, 25.07.2012, 08:42
Summer has gradually exposed its fiery character, while from the street the archaized wind brings a thread of the fresh air in the late., the eternal classic styling now put the Buddha be visible before the eyes, coach authorized website fashion all-match quality creates your own elegant personality for you. Summer is T station that trendsetters show their beautiful figure and grade. Whether it is a love fashion girl, or a monster who is skilled with assortion ", they always have a few love coach outlet bag.But buying that several Coach bags each season would be too easy to produce same bag. It is too embarrassing!So this time our coach outlet online and coach outlet store will specially introduce some fashion and not easy "bump" coach bags to you.coach outlet website.
coach outlet, 26.07.2012, 05:20
Monster Beats Solo HD Dr Dre Headphones gives you a high definition sound experience. Our advanced proprietary titanium coated driver Dr Dre Beats Headphones technology provides ultra precise highs and mids, plus deep, distortion-free bass, Studio Beats By Dre so you hear every detail, the way the artist intended you to hear it. MONSTER BEATS SOLO Dr Dre Beats Headphones is lightweight for us to take to everywhere. The Monster Beats Solo are the best choose when you want to listen to music. Enjoy the life, enjoy the music, CHEAP MONSTER BEATS enjoy this style monster beats now. Monster Beats Solo brings you amazing sound in a smaller, lighter on-ear design.
Dr Dre Headphones, 29.07.2012, 14:58
The hot summer swept across as a tornado ,and then took off heavy spring overnight. This is a season of blooming female charm. In the summer, coach outlet prepares you for every kind of coach handbag, coach Sunglasses Outlet. whether you are a beautiful youth, the remarkable grace or elegant, every woman has a unique meaning. coach outlet store can also create a suitable product for you in the coach outlet online store. Go quickly into our coach outlet online store to choose your favorite and required coach handbag which is the latest series. In the summer for you coach outlet online deducts publicity unruly or understated elegance, simple or extravagant, which let you charm every moment.
coach outlet, 31.07.2012, 04:10
  Attention students out there. If you cheap jerseys have a student identification card in cheap nhl jerseys from china your pocket you can keep more cash in there as well. Virtually all wholesale authentic nfl jerseys of the airlines out there from the cheap jerseys from china large to the small and from the good to cheap nfl wholesale jerseys the not so good are offering student discounts on their airline fares. This is not new Nike Green Bay Packers Jerseys but many of you do not know Nike Chicago Bears Jerseys that you can save a lot of money cheap nhl jerseys for sale by taking advantage of the cheap student airline fares offered by your favorite airlinesPlease visit:http://cheapjerseysfchina.com/
  
  A useful option to footprint the history nike nfl jerseys within the NHL could be to look into many numerous NHL jerseys nike denver broncos jersey that have already grown gradually. At this time, genuine nike green bay packers jersey NHL object secures some 2012 nike nfl jerseys during the sporting events clothing promote, delivering countless amazing picks you could use. An established direction nike prototype nfl jerseys during the genuine NHL object promote new nfl jerseys by nike comprises any order for old NHL jerseys. The will let nike detroit lions jersey you deeper praise any shifts that the strenuous sports has got undergoneclick here:http://nike-jerseys.us/
  
  Every football player worldwide is cheap football boots on the lookout for New Adidas Predator Football Boots. Thats not to say puma king football boots its acceptable to simply use the poorest quality football puma king football boots boots. New Adidas Football Boots need to be comfortable, lightweight and flexible, as best football boots do all New Football Boots. These qualities do not come at no cost at all! They are not always Cheap Football Boots. I new mizuno football boots personally spend more on football mizuno football boots sale boots than most women do on their combined wardrobe of footwear, and I seem to take a long long time to decide which model to go forMore information:http://cheapfootballbootsuk.org.uk/
nike nfl jerseys, 31.07.2012, 08:01

Polecamy