Gdy pracodawca nie przekazał Ci PIT-11...

Pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi formularza PIT-11 za poprzedni rok podatkowy. Musi on dokonać tego do końca lutego.
Gdy pracodawca nie przekazał Ci PIT-11...

fot. Jarosław Pruss

Jest to ważne, gdyż PIT-11 jest podstawą do rocznego rozliczenia się pracownika z fiskusem. Zawiera on informacje o jego dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy, które pobrał zakład pracy. Co zrobić, gdy minęła połowa marca, a deklaracji nadal nie ma?

Zobacz też: PIT: im więcej dzieci, tym większa ulga 

Obowiązkiem każdego podatnika jest rozliczyć się z fiskusem, wyjątkiem jest sytuacja, w której to zakład pracy dokonuje rocznego rozliczenia za pracownika, ale to on i tak musi dopilnować, by dokument trafił w terminie do urzędu. Niezależnie od tego, czy pracodawca przekazał pracownikowi PIT-11, ten musi rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Najważniejszą kwestią jest to, czy podatnik ma odpowiednią ilość czasu na rozliczenie się z fiskusem do 30 kwietnia. Jeśli pracodawca tylko się spóźnił z dostarczeniem formularza PIT-11, nie jest to naganne. Ale niedostarczenie formularza przez pracodawcę przed końcem lutego powinno wzbudzić u pracownika niepokój. W takim przypadku powinien on zainterweniować u pracodawcy, a jeżeli to nie pomoże, przesłać oficjalne ponaglenie listem poleconym. Brak PIT-11 od pracodawcy może skutkować brakiem danych na temat rozliczonych zaliczek na podatek dochodowy.

Zobacz też: Do kiedy trzeba rozliczyć się z fiskusem (PIT 2016) 

W takiej sytuacji pracownik może złożyć deklarację z szacunkowymi kwotami i dokonać później korekty zeznania, zaś przy korygowaniu jako powód złożenia drugiej deklaracji należy podać przekazanie informacji PIT-11 po terminie. Podatników może jednak odstraszyć od tej metody zarówno konieczność złożenia korekty, jak i niepewność, czy od pracodawcy da się wyegzekwować wspomnianą informację.

Co jeszcze może zrobić podatnik? Zgłosić brak deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego.

Niedopełnienie przez pracodawcę tego obowiązku grozi odpowiedzialnością karno-skarbową. Jednak kara grzywny nie gwarantuje, że pracownik otrzyma deklarację. W tej sytuacji najkorzystniejszą opcją dla podatnika jest zwrócenie się do urzędu skarbowego o wydanie właściwego zaświadczenia. Urząd ma obowiązek wydać je, jeżeli może ono potwierdzić fakty albo stan prawny, wynikający z prowadzonych przez urząd ewidencji, rejestrów lub z innych danych. Podatnik musi jednak wykazać, że stara się o zaświadczenie ze względu na swój interes, i że służy ono uzyskaniu potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

Może jednak okazać się, że z dokumentów fiskusa wynika, że płatnik nie odprowadził żadnych zaliczek na podatek dochodowy. W takim przypadku podatnik musi samodzielnie obliczyć i uiścić podatek od otrzymanych wynagrodzeń. 

Autor: regiopraca.pl
Współpraca: Andrzej Lazarowicz wfirma.pl
0komentarzy

Polecamy