Bezrobotni na Podkarpaciu rzadziej gardzą oferowaną pracą

Zarówno w kraju, jak i na Podkarpaciu spadła liczba osób, które straciły status bezrobotnego z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy.
Bezrobotni na Podkarpaciu rzadziej gardzą oferowaną pracą

fot. archiwum Polska Press

- Brak potwierdzenia w powiatowym urzędzie pracy gotowości do podjęcia pracy oznacza tak naprawdę to, że bezrobotny nie zgłosił się w terminie do powiatowego urzędu pracy i nie powiadomił o uzasadnionej przyczynie nieobecności. W takiej sytuacji osoby zostają pozbawione statusu bezrobotnego - wyjaśnia Krzysztof Powrózek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W ubiegłym roku urzędnicy z tego powodu wykreślili z urzędów pracy na Podkarpaciu około 38 tysięcy osób. W 2007 roku było to 50,5 tysiąca. Dla porównania, w 2015 roku w całym kraju takich wykreśleń było prawie 586 tysięcy. To najmniej od 15 lat, czyli od czasu, gdy dostępne są takie statystyki.

- Bezrobotni najczęściej tłumaczą się koniecznością opieki nad dzieckiem lub bliskimi, problemami zdrowotnymi, nieodpowiednią wobec oczekiwań ofertą pracy, wiążąca się na przykład z koniecznością dojazdu lub pracą zmianową, a ostatnio coraz częściej - niskim w stosunku do oczekiwań wynagrodzeniem - tłumaczy Krzysztof Powrózek.

Co tak naprawdę oznacza pozbawienie statusu osoby bezrobotnej? - Brak wypłaty zasiłku, jeżeli taki został przyznany, brak opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz brak możliwości korzystania z innych form aktywizacji - wyjaśnia Powrózek. 

Autor: Małgorzata Motor
0komentarzy

Polecamy