Emerycie, złóż wniosek o wypłatę zaległych pieniędzy

Do 22 lutego sądy czekają na wnioski.
Sprawa w sądzie
Podstawę do wystąpienia do sądu daje emerytom wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 roku.

fot. Fot. Wojciech Nieśpiałowski

13 listopada 2012 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że obowiązujące od początku 2011 roku przepisy dotyczące zakazu łączenia emerytury z pracą są niekonstytucyjne. Inaczej mówiąc niezgodne z ustawą zasadniczą było zmuszanie w ubiegłym roku do rozwiązania umowy o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej uzyskali prawo do emerytury. Wielu z nich potem nie zawarło kolejnej umowy, bo nie zgodził się na to pracodawca. Byli też tacy, którzy ponownie zatrudnili się, ale już na gorszych warunkach finansowych. 

Trzy miesiące od ogłoszenia wyroku

Dlatego teraz, na mocy wyroku TK, mogą wystąpić do sądu z roszczeniem o odszkodowanie. Pozywają  Skarb Państwa. Podstawą złożenia pozwu jest art. 417 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego bądź inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. 

Na złożenie wniosku do sądu emeryci mają czas do 22 lutego 2013 roku, czyli dokładnie trzy miesiące od ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw. 

Wypłacili im część zaległości

Przypomnijmy, że w lepszej sytuacji byli emeryci, którzy wbrew nowemu obowiązkowi, nie rozwiązali umowy o pracę po 1 stycznia 2011 roku. Im Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił świadczenie. Do 24 grudnia ubiegłego roku mogli się ubiegać w ZUS o wypłatę zaległych pieniędzy. Na razie otrzymali wypłaty za okres od listopada 2012 roku.

Przeczytaj także: Emeryci dostaną po 71 zł podwyżki 

Autor: Małgorzata Wąsacz
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

„Osoby, które odwołały się od decyzji ZUS o wstrzymaniu wypłaty emerytury z dniem 1 października 2011 r., a w sprawie już zapadł wyrok sądu, wniosek o wznowienie postępowania muszą skierować właśnie do sądu do dnia 21 lutego 2013roku. Na złożenie wniosku do sądu pozostało: 2 dni”
http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/
Emeryt, 21.02.2013, 08:41
Dlaczego piszecie,że otrzymali emeryci zaległe wypłaty. NIE DOSTALI ANI GROSZA. ZUS czeka na jakąś decyzję z " góry". Tak tłumaczą urzędnicy z ZUS
Teresa Szyszka, 21.02.2013, 09:24

Polecamy