Nowe zasady wydawania świadectw pracy

Od 7 grudnia obowiązują nowe zasady dotyczące wydawania świadectw pracy. Teraz wiadomo już dokładnie, kiedy pracodawca powinien wystawić taki dokument.
Nowe rozporządzenie rozwiewa wątpliwości
Po nowelizacji kodeksu pracy ze stycznia 2011 r., pojawiły się wątpliwości co do niektórych zasad wydawania świadectwa pracy.

fot. sxc.hu

Zdaniem Pracodawców RP, organizacji reprezentującej ponad 7 tys. firm, nowe przepisy eliminują lukę prawną, która powstała po nowelizacji kodeksu pracy ze stycznia 2011 r. Oprócz tego, w sposób jednoznaczny określają zasady wydawania świadectwa pracy w przypadku zatrudnienia terminowego.

Z nowelizacji kodeksu pracy ze stycznia 2011 r. wynikało, że jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, pracodawca musi wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych w ciągu 24 miesięcy.

– Niestety zapis ten okazał się problematyczny, ponieważ nie określał jednoznacznie, kiedy należy wydać świadectwo pracy w przypadku, gdy zatrudnienie na czas określony zakończy się przed upływem 24-miesięcznego terminu. Niejasne było, czy w takich przypadkach świadectwo należy wydać bezpośrednio po zakończeniu zatrudnienia, czy też dopiero po upływie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy terminowej – mówi Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.

Nowe zasady regulujące tę kwestię zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które weszło w życie 7 grudnia. Dokument zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania. Dostosowuje również przepisy do nowych rozwiązań kodeksowych odnoszących się do pracowników zatrudnianych przez tego samego pracodawcę na podstawie umów terminowych.

– Według nowych przepisów świadectwa pracy mają być przekazywane pracownikom po upływie 24 miesięcy od momentu zawarcia pierwszej umowy terminowej - w razie kontynuacji takiego zatrudnienia lub w dniu rozwiązania stosunku pracy - gdy mimo upływu 24-miesięcznego okresu trwa jeszcze umowa terminowa, a także w ciągu siedmiu dni od złożenia pisemnego wniosku przez pracownika – mówi Żukowska.

Rozporządzenie wskazuje także zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy za łączny okres pracy na podstawie kolejnych umów na czas określony, jeśli wcześniej, tj. przed upływem 24 - miesięcznego terminu od podpisania pierwszej umowy, pracodawca wydał już na żądanie pracownika świadectwo za okres pracy na podstawie jednej z umów. - W takim przypadku w zbiorczym świadectwie pracy nie wykazuje się ponownie okresu zatrudnienia potwierdzonego wcześniej świadectwem. Oznacza to, że w świadectwie pracy pracodawca wskazuje wszystkie okresy zatrudnienia terminowego przypadające w ciągu 24 miesięcy tylko wtedy, gdy po kolejnych zakończonych umowach nie wydawał pracownikowi świadectwa pracy - tłumaczy Żukowska.

Ponadto w rozporządzeniu doprecyzowano pojęcie „niezwłocznego" wydawania świadectwa pracy. Mianowicie w przypadku zakończenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. 

Autor: Izabela Izdebska
Współpraca: Pracodawcy RP
3komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (3)

"Teraz wiadomo już dokładnie, kiedy pracodawca powinien wystawić taki dokument." Czyli kiedy: w dniu odejścia z pracy, po 7 dniach, kiedy, kiedy, .... Czy ktoś czyta te artykuły przed drukiem ?
Andriejew, 22.12.2011, 01:01
Na końcu tego artykułu piszę jak byk! Więc najpierw sam dobrze przeczytaj a potem pisz głupoty!
morgi, 22.12.2011, 19:35
a jesli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy ale już na umowę na czas nieokreślony to mamy obowiazek wydać świadectwo pracy za poprzednie okres zatrudnienia czy tylko na żądanie pisemne pracownika ??
Anka, 26.01.2012, 14:38

Polecamy