Płaca minimalna w 2018 roku: co najmniej 2100 zł wynagrodzenia dla pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenia)

Najniższa krajowa w 2018 roku wynosi 2100 złotych brutto. Wyjaśniamy ile wynosi płaca minimalna do ręki (netto), jakie obowiązują stawki w 2018 roku, kto skorzysta na podwyżce minimalnego wynagrodzenia oraz czy szef musi dać nową umowę w związku z wyższą płacą minimalną.
Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

fot. 123RF

 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia
 • Płaca minimalna w 2018 roku: 2100 zł od pierwszego stycznia

Podwyżka płacy minimalnej w 2018 roku oznacza wzrost o 5 proc. (100 zł) w stosunku do poprzedniego roku (pensja minimalna w 2017 r. wynosiła 2000 zł brutto). Kwota ta stanowi 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r.

Zobacz też: Dni wolne od pracy w 2018 roku. Jak korzystnie zaplanować urlop na długi weekend? 

- Dzięki podwyżce płacy minimalnej zmniejszy się różnica między wynagrodzeniem średnim a minimalnym. Dobra sytuacja na rynku pracy powinna przekładać się także na wzrost wynagrodzeń - komentuje Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Pensja poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych 

Ile wyniesie najniższa krajowa netto w 2018 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2100 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1530  złotych. 

 • WAŻNE: Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie czy o dzieło.

Minimalna stawka godzinowa w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 13,7 złotych brutto. Stawka dotyczy również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Nad przestrzeganiem nowych przepisów czuwa teraz Państwowa Inspekcja Pracy. Za niepłacenie minimalnej stawki grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Płaca minimalna niezależna od stażu pracy - kto zyska

W 2018 r więcej zarobią osoby dopiero rozpoczynające pracę. Dotychczas ich wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia nie mogło być niższe niż 80 proc. minimalnej pensji. Po zmianie przepisów w 2017 r. nowo zatrudnionym osobom przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 100 proc. płacy minimalnej.

Minimalne wynagrodzenie - odprawa dla zwalnianych pracowników 2018

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również podwyżkę innych świadczeń. Od 2018 roku wyższa jest odprawa dla zwalnianych grupowo. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wynosi więc 31 500 zł brutto (w 2017 roku ta kwota wynosiła 30 000 zł brutto).

Płaca minimalna - dodatek za pracę w nocy 2018

Jak zapisano w art. 151 kodeksu pracy, każdemu pracującemu w porze nocnej, czyli między godz. 22 a 7, należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Oznacza to dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej w wysokości od 2,5 do 2,7 zł (w zależności od ilości dni pracujących w danym miesiącu).

Dodatek za czas przestoju w firmie oraz odszkodowanie

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia nie może być niższe wynagrodzenie za czas przestoju w firmie oraz odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy. Sąd nie może przyznać odszkodowania niższego od pensji minimalnej, wynoszącej w 2018 roku 2100 zł brutto zł. Górna wysokość rekompensaty nie jest określona.

Potrącenie pensji pracownika

Na podwyżce ustawowego minimum skorzystają też dłużnicy, którym wypłatę zajął komornik. A wszystko dlatego, że zgodnie z prawem, po potrąceniach pracownik musi dostać wypłatę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia W przypadku kar za wykroczenia służbowe na konto pracownika musi trafić przynajmniej 90 procent najniższej płacy, a przy potrąceniach zaliczek firmowych - co najmniej 75 procent. W takim przypadku pracownik otrzyma pensję na poziomie odpowiednio 1890 zł lub 1575 zł brutto.

Najniższa krajowa 2018 - praca na pół etatu (w niepełnym wymiarze czasu pracy)

Z reguły pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej są zatrudnieni na pełny etat. Jednak w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (na pół etatu, 1/4 etatu itp.), płaca minimalna jest proporcjonalna do tego wymiaru. Tak więc na przykład, jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, najniższa pensja jaką może otrzymać wynosi 1050 zł brutto, co będzie odpowiadało połowie aktualnie obowiązującej płacy minimalnej.

Płaca minimalna a premia

Często zdarza się, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik zatrudniony na etacie otrzymuje premie w różnej wysokości w zależności od miesiąca. Co w sytuacji, gdy łączna wysokość pensji i premii jest niższa niż płaca minimalna?

Wówczas pracodawca musi w danym miesiącu uzupełnić wynagrodzenie do poziomu minimalnego. Nie może wypłacić pracownikowi mniej niż wynosi najniższe wynagrodzenie w Polsce, czyli w 2018 roku mniej niż 2100 zł brutto. Np. jeśli pracownik łącznie dostanie 1920 złotych brutto pensji i premii, to pracodawca musi mu jeszcze wypłacić 180 złotych brutto dodatku.

PŁACA MINIMALNA W PIGUŁCE - kliknij, aby przejść do galerii zdjęć

Płaca minimalna w 2018 roku. Poradnik dla pracowników

Kto nie skorzysta na podwyżce najniższej krajowej 2018

Co ciekawe są osoby, których nie ucieszy wzrost minimalnego wynagrodzenia. Mowa o tych, którzy dopiero rozpoczynają własną działalność gospodarczą i mają prawo do preferencyjnych składek na ZUS. Dla nich podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku do wyliczeń stosowana jest płaca minimalna wysokości 2100 zł brutto, a nie 2000 zł jak było to w 2017 r.

Zobacz też: Przykładowe CV - wzory i szablony życiorysów do pobrania 

Podwyżka płacy minimalnej - czy szef musi dać nową umowę?

Pracodawca nie ma obowiązku dawać pracownikowi nowej umowy o pracę w związku z podwyżką najniższej krajowej. Do płacy minimalnej wlicza się bowiem pensje wynikającą z umowy o pracę oraz inne składniki, np. premie, dodatki stażowe, funkcyjne itp. Jeżeli więc łączna kwota wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu będzie co najmniej równa wysokości ustawowego minimum, pracodawca spełnia obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

Czego się nie wlicza do płacy minimalnej 

Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

 • nagrody jubileuszowej
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z
 • tytułu niezdolności do pracy
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

Dyskusje o wysokości minimalnego wynagrodzenia  

Pierwsza propozycja poziomu płacy minimalnej w 2018 roku wyszła z resortu pracy, przewidując podwyżkę do 2100 zł brutto. Rząd jednak nie zgodził się na taką wysokość, proponując najniższą krajową na poziomie 2080 zł. Po kilku tygodniowych dyskusjach międzyresortowych, Rada Ministrów ostatecznie przyjęła we wrześniu 2017 r. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., które zakłada poziom 2100 zł brutto oraz 13,7 zł za godzinę pracy.

Wysokość płacy minimalnej w 2018 roku

- Zgodnie z regułą określoną w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że podnieśliśmy minimalne stawki o 5 procent – mówi szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. 

Ile wyniesie płaca minimalna w 2019 roku

Nie padły jeszcze żadne zapowiedzi ze strony resortu pracy odnośnie płacy minimalnej w 2019 roku. Część ekspertów szacuje jednak, że możliwa jest kolejna podwyżka o 100 złotych. Oznaczałoby to, że najniższa krajowa w 2019 roku wyniesie 2200 zł brutto. Jednak w tej sprawie zasadnicze będzie stanowisko ministerstwa, które poznamy najwcześniej w połowie roku.

Płaca minimalna w Polsce na przestrzeni lat (2000 - 2018)

Rok Płaca minimalna brutto Płaca minimalna netto
2018 2100 zł 1530,00 zł 
2017 2000 zł 1459,48 zł 
2016 1850 zł 1355,69 zł 
2015 1750 zł 1286,16
2014 1680 zł 1237,20
2013 1600 zł 1181,38
2012 1500 zł 1111,86
2011 1386 zł 1032,34
2010 1317 zł 984,15
2009 1276 zł 954,96
2008 1126 zł 845,17
2007 936 zł do 30.06: 675,40 zł
od 01.07: 697,95
2006 899,1 zł 647,93
2005 849 zł 617,39
2004 824 zł 602,77
2003 800 zł 588,39
2002 760 zł 561,82
2001 760 zł 559,12
2000 700 zł 512,83


Wideo: Tarnowskie Media sp. z o.o. / x-news

Autor: Małgorzata Wąsacz
Współpraca: Maciej Mituła
378komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (378)

rząd zapowiedział podwyżkę podatków: PIT, ZUS dla pracowników oraz ludzi na samozatrudnieniu. Można się rozjeść.
asd, 15.06.2016, 08:44
A w konsekwencji również podwyżki cen, bo firmy przeniosą koszty na konsumenta.
prawda, 22.06.2016, 11:48
W takim razie niech sprobują być bardziej efektywne. Wiekszość z nich dziala na zasadach folwarczno-pańszczyżniano-patriarchalnych, a wieksze promują i hodują u siebie w strukturach kierowniczych socjopatów.
Luz dormida tres, 08.10.2016, 13:49
Z Januszami trudno dyskutować, ale spróbujmy. Mała firma to taka, gdzie pracuje właściciel i często rodzina. Przedsiębiorce nie obejmuje kodeks pracy - może robić aż padnie i żadnej inspekcji to nie obchodzi. A musi zasuwać, bo ZUS, bo koszty prądu, najmu, podatki, opłaty itp itd. Co innego Pan Pracownik. Tego chroni Kodeks Pracy, nie może pracowac więcej niż.., zapewnij mu szkolenie, ubranie robocze, urlop płatny. Bo Januszowi się NALEŻY. To Janusz ŻĄDA. Nie przyjdzie mu do głowy, że firma nie wyrabia, bo np sklep gdzie pracuje zarzynany jest przez miejscowy hipermarket. Albo rząd dowalił kolejne wymogi dla firm, które wiążą się z kosztami... Ale Janusz wie tylko że kiedyś wykorzystywali chłopów. Bo akurat na historii w szkole nie spał. Nie wie, że chłop płacił dziesięcinę panu i kościołowi, w sumie 20% swoich zarobków. Reszta była jego. Przedsiębiorca płaci państwu za przyjemność zatrudniania Janusza 40% podatek, szumnie zwany ubezpieczeniem ZUS. I odlicza mu za Janusza zaliczki na podatek dochodowy - bo musi, nie dlatego że chce. Nie dość że musi płacić za to księgowej, to jeszcze Janusz myśli że on te kasę chowa do kieszeni. A on oddaje to Państwu. Niech Janusz założy firmę, zaryzykuje własną kasę, zarobi na podatki, zusy, tyra jak wół (za co? za tyle ile zostanie jak Janusz weźmie pensję). Wtedy będzie miał prawo się wypowiadać.
alama kota, 28.12.2016, 11:52
To może niech pracodawca prowadzi firmę bez Januszów? Po po mu takie darmozjady, co tylko koszty generują? Póki pracodawcy w ten sposób będą wypowiadali się o pracownikach, nie będzie lepiej w tym kraju.
Janusz, 29.12.2016, 11:07
zgadzam sie , sam w takiej firmie robie gdzie liczy sie zysk a nie czlowiek - zadnych szkolen i mozliwosci rozwoju oraz zadnych premii . a przeciez nie ma ludzi niezastapionych i na miejsce pracownika jest 10 nastepych
lipa, 29.12.2016, 18:55
zmień człowieku pracę
Gonia, 30.12.2016, 11:06
tak, już widzę jak ty zmieniasz wujek dobra rada
Kowalska, 25.01.2017, 14:29
Pola, 10.01.2017, 14:18
Zgadzam się niech pracodawcach ofiarą raz popracuje w pełnym wymiarze godzin ,weźmie do ręki najniższa krajowa i spróbuję przeżyć na tym poziomie co dotychczas ja takiego pracodawcy nie znam. Jak pracowałam w Polsce to urlopy spędzałam w pracy bo nie było mnie stać na wypoczynek a moi pracodawcy narzekali ale wyspy tropikalne to była tradycja 2 lub 3 razy do roku ,a reszta czasu spędzona na kosztownym hobby.oczym tu gadać .Wsparcie powinny dostawać jednoosobowe firmy lub zatrudniające do5osob reszta ma się dobrze
Tkaczyk, 31.12.2016, 08:30
W końcu znalazł się rząd ,który da możliwość w miarę godnego życia.Przeciwstawił się wyzyskiwaczom.Ja z własnego doświadczenia wiem,że nażarty pracodawca,któremu ciągle mało nigdy nie zrozumie i nie będzie miał empatii dla ludzi,którzy dla niego pracują i niemal codziennie borykają się z problemem np zaoszczędzenia na kupnie żywności i podstawowych opłatach.Kiedyś ktoś mi powiedział jak poprosiłem o podwyżkę z 900 zł netto za 180 godzin powiedział mogłeś sobie założyć firmę lub skończyć szkołę lepszą jak ja.Brawo rząd,że zmusił najbogatszych do zwiększenia płacy.Tak jest w RFN,gdzie podatki są wysokie od dużych zarobków i co ? Gospodarka leży ? Absolutnie nie.Wręcz przeciwnie.
Kamil Ochociński, 31.12.2016, 09:00
Mam mieszane uczucia po przeczytaniu tego co napisałeś. Z jednej strony masz rację, bo są tacy pracodawcy co zalegają z wypłatami dla swoich pracowników i jednocześnie kupują auta za kilkaset tysięcy albo chwalą się sponsorowaniem jakichś imprez, a z drugiej strony ...hm, wrzucasz wszystkich do jednego wora. Nie jestem przedsiębiorcą, zarabiam niewiele więcej ponad tą najniższą, ale tak jak sprzedający coś, zawsze chce uzyskać najwyższą cenę, tak kupujący zawsze chciałby zapłacić możliwie najmniej. Przedsiębiorcy tworząc miejsca pracy inwestują kapitał, ponoszą ryzyko, oczywiste jest, że nie robią tego z pobudek altruistycznych ale żeby uzyskać zysk większy niż np. z lokaty kapitału na %. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że gdybyś jutro wygrał w lotto 1, 2, 5 czy więcej milionów, to ulokowałbyś bezpiecznie kapitał i nie stworzył żadnego biznesu, dającego komuś miejsce pracy. Taka jest różnica pomiędzy Tobą a ludźmi zakładającymi przedsiębiorstwa.
Gall Anonim, 31.12.2016, 22:33
Pomyśl ,jak wyglądałby świat, gdyby byli na nim tylko i wyłącznie przedsiębiorcy.
Dariusz Drewnicki, 28.02.2017, 20:37
Podnoszenie minimalnej krajowej jest "chwytem marketingowym" dla Januszy ktory nic nie zmiena jak z drugiej strony masz podwyzke podatkow/cen bo pracodawca musi teraz na ta podwyzke zarobic. Obnizanie podatkow jest najlepsza opcja ktora poprzez napedzanie gospodarki zwieksza wplywy do budzetu.
bump, 16.01.2017, 15:51
RFN ? Komuno wróć :) Jak czytam te komentarze ludzi w wieku moich rodziców to się nie dziwie że jest tak jak jest w tym kraju, bo przecież "nic" się nie zmieni. Pozdrawiam
Janusz Krać, 26.01.2017, 08:10
Weż się gościu naucz ,że -Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD, [ˈbʊndəsʁepuˌbliːk ˈdɔʏtʃlant], wymowa i) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie. Składa się z 16 krajów związkowych (landów), a jego stolicą i największym miastem jest Berlin. Państwo ma powierzchnię 357 168 km² i panuje w nim klimat umiarkowany. Z ponad 80 milionami mieszkańców jest najludniejszym krajem Unii Europejskiej. Jest to czołowe pod względem gospodarczym i politycznym państwo Europy. Stanowi część strefy Schengen i strefy euro, jest członkiem ONZ, OECD, G7, G20. Po USA, Niemcy są drugim najbardziej popularnym celem migracji na świecie[7].
Kamil Ochociński, 11.02.2017, 15:40
trzeba bylo nimiaszkuw wykoniczyci w 1945.
obywatel, 16.04.2017, 17:36
Zgadzam się, ale zmieniłabym to do 10 osób. Bo sama w takiej pracuje i wiem, jak to jest w mikro firmach. Tu pracuje się na pensje dla wszystkich, nie ma szans na odkładanie kasy zarówno na premie dla pracodawcy czy na podniesienie pensji dla pracowników. Podatki zjadają wszystko co uda się wypracować ponad koszy..
kaaama, 27.01.2017, 16:51
Zgadzam się, ale zmieniłabym to do 10 osób. Bo sama w takiej pracuje i wiem, jak to jest w mikro firmach. Tu pracuje się na pensje dla wszystkich, nie ma szans na odkładanie kasy zarówno na premie dla pracodawcy czy na podniesienie pensji dla pracowników. Podatki zjadają wszystko co uda się wypracować ponad koszy..
kama, 27.01.2017, 16:52
My mamy właśnie taką firmę jednoosobową co prawda żona i synowie w niej pomagają ale mogą pracować tylko jako osoby współpracujące jak bym chciał ich normalnie zatudnić to i tak koszty ich wynagrodzenia nie liczą się jako koszty firmy. Zasuwamy od rana do wieczora i nie ma, że sobota niedziela a o urlopie to już dawno zapoomnieliśmy nie mówiąc już o jakichś tropikach. Niestety sytuacja na rynku zmusiła nas do podjęcia takiej decyzji jak pracowałem na etacie też się mądrzyłem o pracodawcach teraz diametralnie zmieniłem zdanie. A kasa ? jaka kasa ledwo wyrabiamy bo wszysko idzie do Państwa.
Jarema, 16.02.2017, 10:39
To zwiń biznes i zatrudnij się z powrotem u jakiegoś pracodawcy. Będziesz miał wolne soboty, niedziele i jeszcze urlop. Rodzina niech tez się zatrudni u jakiegoś innego pracodawcy bo strasznie ich wykorzystujesz.
Gienek, 31.12.2017, 12:04
Zgadzam się od czterech lat prowadzę działalność , stoję ja , mąż i mam pracownika i powiem szczerze że ani razu nie byłam na urlopie nie wspominając że na wycieczce też nie bo mnie po prostu na to nie stać !!!! Zżerają mnie podatki, VAT po prostu totalna porażka !!!! Zastanawiam się czy po prostu tego nie zamknąć i pójść normalnie do pracy, i nie wspomagać urzędu skarbowego i Państwa bo oni tylko mogą człowieka wykończyć
kasia michalska, 17.02.2017, 08:55
Komentarz został usunięty.
i tak można wkoło, to niech Janusz nie zatrudnia się w takiej firmie a pracodawca nie zatrudnia Janusza. To niech obaj zostaną Januszami albo pracodawcami, albo Janusz pracodawcą, a pracodawca Januszem.
Pola, 10.01.2017, 11:45
To może z innej strony, niech "Januszek" założy własny interes i zatrudni dobrze wynagradzanych pracowników
pracodawca, 26.01.2017, 11:49
Zgadzam sie w stu procentach.Troche szacunku.....panie szanowny ....pracodawco
Janusz, 31.01.2017, 17:40
To spróbuj gadzie bez Janusza poprowadzić biznes!
Krowicki, 29.12.2016, 13:50
to niech ci z firmy rodzinnej zamiast prowadzic interes rodzinny pojde sobie jako pracownicy do innej firmy. czepiasz sie pracownika jakby to byla jego wina ze zus duzy. to wina rzadzacych od lat ,ze takie skladki sa ogromne a nie pracownika .
lipa, 29.12.2016, 18:53
to dlaxczego jak pracodawca a=zatrudnia na czarno za 1600 nie placac zadnego zusu srusu nie dolozy
soso, 16.01.2017, 11:17
to dlaxczego jak pracodawca a=zatrudnia na czarno za 1600 nie placac zadnego zusu srusu nie dolozy
soso, 16.01.2017, 11:17
Bo ty bys chcial zeby janusz pracowal u ciebie za darmo albo za miske ryzu bo ty masz zusy i srusy najlepiej 14 godzin i na czarno a kodeks pracy chroni przed takimi biznesmenami jak ty mi pracodawca placi 3500 na reke i nie placze ze srusy zusy i ze urlop sie nalezy a ty palo placzesz o 150 zl taki sciebie biznesmen
zzzzzzzzzzzz, 01.01.2017, 13:36
dla prawdziwego biznesmena liczy sie wykwalifikowany pracownik, a w polsce to 80% tych biznes... to BIEDA-SZYBY stekaja, skamlaja a ich zony i dorosłe dzieci,dosć że nie pracuja! to i ani musza,ani chcą !
eva, 11.02.2017, 04:35
dla prawdziwego biznesmena liczy sie wykwalifikowany pracownik, a w polsce to 80% tych biznes... to BIEDA-SZYBY stekaja, skamlaja a ich zony i dorosłe dzieci,dosć że nie pracuja! to i ani musza,ani chcą !
eva, 11.02.2017, 04:35
pracodawca zamknie firme i sam zostanie januszem skoro uwaza , ze tak dobrze jego pracownikowi
momm, 02.01.2017, 09:26
I to jest cała prawda.... Wiem to z autopsji, od 2007 męczę się na swoim, pracuje na 2 etaty i zarabiam coraz mniej bo wszystko drożeje a ja nie mogę cen dźwignąć bo konkurencja z wydajniejszymi maszynami robi coraz taniej byle klienta podebrać... Pracownicy mają swoje prawa a właściciel ma prawo zajechać się i zdechnąć. Często jest tak że przeliczając na godziny zarabiam mniej niż mój pracownik. Nawet jeśli nic nie zarobię w danym miesiącu to haracz zusowi trzeba zapłacić do tego czynsz, pensja, materiały, media i inne koszty... Do tego mając pracownika który odszedł na l4 w 2 miesiącu ciąży, planuje następne dziecko i raczej nie wróci już do pracy tylko będzie z 500+ żył muszę zapłacić kilka tysięcy - 2x za L4 - pracodawca płaci za pierwsze 33 dni i za urlopy macierzyńskie od których też się płaci urlop (następny absurd) Czyli 3 miesiące będę pracował na pracownika który właściwie odszedł z pracy. Idąc w tym kierunku wykończy się do końca małą przedsiębiorczość. Sam zastanawiam się nad zamknięciem tego i wyjazdem za granicę bo nie mam już sił... przez 9 lat nie byłem ani 1 dnia na l4 a urlopu wziąłem sobie w sumie 10 dni, który kosztował mnie o 2000 drożej z powodu reklamacji zawinionych przez pracownika...
Demostenes, 02.01.2017, 10:13
A na czytanie masz czas i pisanie?! :D
hmmm, 03.01.2017, 19:44
Geniuszu to portal o rynku pracy.
Pola, 10.01.2017, 14:27
no jakbym ja tak cierpiala prowadzac firme juz dawno bym ja zamknela i przeszla na etat a nie narzekala a firme ciagnela albo zmienila profil firmy.
Wieczne narzekanie, ja prowadze biznes i nie narzekam i pracuje tez na etat- jak mi zle to zasuwam a nie narzekam
MJM, 05.01.2017, 20:21
Szanowny Panie, skoro od 10 lat prowadzi Pan własny biznes w konkretnej branży, to wnioskuję, że nabył Pan ogromną wiedzę w temacie. Skoro firma przynosi niewielkie zyski i dodatkowo kosztuje to Pana ogrom pracy, a co za tym idzie, mało przyjemności, proponuję Panu zamknąć niedochodowy interes i wykorzystać swój potencjał, pracując dla kogoś. Na pewno Pana umiejętności i znajomość branży zostaną docenione, również finansowo a przy okazji będzie się Panu należał urlop, L4 w razie choroby itp. Będąc pracownikiem, będzie Pan "szczęśliwszym" człowiekiem.
Pracownik do pracodawcy, 27.02.2017, 20:14
Janusza i podwiń rękawy, zapieprzaj sam ..A nie oszukuj i nie wal takich farmazonów ...
mirek, 02.01.2017, 12:18
" Nie dość że musi płacić za to księgowej"... Nie musi, może sam prowadzić sobie księgowość. Ta księgowa to jakaś "świnia" jeszcze kasę bierze... Bez Januszów ani rusz...
Maja, 02.01.2017, 12:58
To zrezygnuj gościu z prowadzenia sklepu czy czegokolwiek i zapier___aj do innej roboty, a nie będziesz stękał i narzekał, dostaniesz teraz 1459zł na ręke i będziesz zadowolony.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!, 02.01.2017, 20:26
masz racjie ale podwyzka cale 9 zl na reeke a 150 do panstwa zalll
ghjjghh, 03.01.2017, 18:56
przerażające jest, że większość wypowiadających się tu pracowników nie ma zielonego pojęcia czym są koszty patrzą tylko, żeby dużo zarobić i nie napracować się. Ziają nienawiścią do tych co potrafią coś zrobić a sami tylko wymagają i użalają się.Dobrych i uczciwych pracowników jest mało i tych pracodawca powinien dobrze wynagradzać a ci pozostali przede wszystkim są roszczeniowi i leniwi. Nie jestem pracodawcą ale pracuje w kadrach i widziałam wielu takich ziających jadem jak przedmówcy, zadali dużych pieniędzy lecz w zamian nie mieli nic do zaoferowania.
Dla jasności ja zarabiam tak jak inni i nie jeżdżę na wczasy bo trudno teraz w Polsce pozwolić sobie z normalnej pensji wyjechać z rodziną.
Wiem tylko że są różni pracodawcy i rożni pracownicy i nie należy wszystkich wrzucać do jednego worka ale zawsze trzeba być człowiekiem i rozumieć drugiego a nie ziajać jadem
ebigeil, 23.03.2017, 09:46
przerażające jest to, ze praca jest tak opodatkowana... i przerażające jest to jak pracodawca tnie koszty oszczędzając właśnie na pracowniku. Nie dziw się ludziom, że tego nie rozumieją. Widzą tylko finalnie swoją słabszą pozycję. Szkoda, że dobry pracownik nie może dobrze zarobić, bo przecież po co dać jemu, lepiej zatrudnić nowego taniego, niekoniecznie pracowitego, a zaraz znowu następnego taniego. Przedsiębiorcy często traktują pracowników jak wyrobników, opierając się na podlizuchach a nie dobrych pracownikach. Popularną formą zarządzania jest kablowanie i oszczędzanie na swoich.
Anula, 29.11.2017, 11:05
Trzeba być skończonym idiotą by wypisywać takie rzeczy.Przykładowy "Janusz" ma do utrzymania rodzinę i również płaci podatki jak każdy. Nikt panu nie każe zatrudniać pana "Janusza". Proszę samemu zabrać się do pracy, zamiast narzekać. Czasy komunizmu się skończyły.
Ania, 05.01.2017, 14:04
Zapytam, kiedy to w Polsce miał miejsce komunizm. Mylisz sobie z Izraelem. Tam praca w "kibucu" oparta jest na regułach komuny. w Polsce od 1980 roku zawiązał się układ, który w założeniu ma zniewolić Polaków, zmusić do niewolniczej pracy albo opuszczenia kraju. Polskie zakłady pracy zostały sprzedane lub zniszczone. Przykłady można mnożyć. Jest tego długa lista.
Cóż zdziała firma, np. 10-osobowa mając przeciw sobie korporacje. To oni dyktują warunki, "oni" snują i realizują plany nabijania własnych portfeli.
Nasz kraj zbankrutował. Lukrowanie i zaklinanie rzeczywistości na nic się nie zda. Trzeba ponownie przejść przez 1939, a wtedy może powieje optymizmem.
Joseph Paxa, 06.01.2017, 18:50
Komentarz został usunięty.
Włącz najpierw myślenie, potem pisz komentarz!
Pola, 10.01.2017, 16:13
Szacuneeek ludzie do pracownika-nie Janusz tylko Pan Janusz!
Janusz, 31.01.2017, 17:57

Polecamy